Zweverig gevoel in hoofd

John
11 Min Read

Bij sommige mensen, vooral bij ouderen, daalt de bloeddruk extreem wanneer ze zitten of opstaan (een aandoening die orthostatische of orthostatische hypotensie wordt genoemd). Symptomen van bewusteloosheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, verwardheid of wazig zien treden enkele seconden tot minuten na het opstaan op (vooral na lange tijd in bed of zittend) en verdwijnen snel wanneer de persoon gaat liggen. Sommige mensen vallen echter, vallen flauw of krijgen in zeer zeldzame gevallen een korte aanval. Symptomen zijn vaak ernstiger en komen vaker voor na lichamelijke activiteit, uitdroging).

Sommige jongere mensen hebben dezelfde symptomen als ze opstaan, maar zonder een daling van hun bloeddruk. Hun hartslag neemt toe (tachycardie) vaak meer dan normaal wanneer ze opstaan, dus deze aandoening wordt posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (STOP) genoemd. Het is nog niet duidelijk waarom deze mensen ondanks een normale bloeddruk duizelig worden.

Lees ook :-Pijn in benen

Zweverig gevoel in hoofd : Definitie

Duizeligheid is een gevoel van dreigend flauwvallen, een licht gevoel in het hoofd, onvastheid en een vaag gevoel van een zwevend hoofd. Soms kunt u ook last krijgen van misselijkheid, braken en evenwichtsproblemen. In tegenstelling tot duizeligheid (een gevoel van beweging van zichzelf of van de omgeving), waarmee het soms verward wordt, is duizeligheid een plotselinge en vaak voorbijgaande aandoening, die niet altijd wijst op een lopende ziekte. Duizeligheid kan namelijk ook optreden als u plotseling opstaat vanuit een liggende houding of voor een tijdelijke verlaging van de bloeddruk of bloedsuikerspiegel. Verder kan duizeligheid worden veroorzaakt door stoornissen van het neurologische, cardiovasculaire en/of maagdarmstelsel, terwijl duizeligheid wordt in verband gebracht met aandoeningen van het oor, het vestibulaire apparaat en het zenuwstelsel.

Duizeligheid kan optreden bij uitdroging, drukveranderingen, bloedarmoede, hypoglykemie, langdurig vasten, hevige menstruatie, zwangerschap, verkoudheid, sinusitis, migraine, hoofdpijn en cervicale artrose. Duizeligheid kan een vroeg teken zijn van een beroerte, atherosclerose en elke andere aandoening die de hersenstroom belemmert. Af en toe kunnen ze optreden bij paniekaanvallen, hyperventilatie, angst en stress. Zelfs roken, alcoholmisbruik en het gebruik van CZS-actieve medicijnen kunnen duizeligheid veroorzaken.

Lees ook :- Jeuk tussen tenen

Zweverig gevoel in hoofd : Oorzaken

Spanning in de nek is dan ook de belangrijkste trigger voor de symptoomdruk in het hoofd, ook in combinatie met duizeligheid. Daarnaast kunnen spanningen op de volgende gebieden leiden tot de klachten:

 • Enorme spieren, bijvoorbeeld van tandenknarsen terwijl je slaapt
 • Schouderbladen, bijvoorbeeld door constant computerwerk (zogenaamde “turtle pose”).

Naast spanning zijn andere mogelijke oorzaken:

 • Ontsteking van de neusbijholten of frontale sinussen (sinusitis) – typisch hiervoor is dat de druk in het hoofd optreedt bij het bukken en meestal gepaard gaat met een kloppende pijn achter het voorhoofd, de ogen en de sinussen.
 • Maar ook ziekten die samenhangen met stoornissen in de bloedsomloop kunnen onder andere leiden tot druk in het hoofd. Dit zijn bijvoorbeeld hoge bloeddruk en diabetes.
 • Stress en angst beïnvloeden de tonus van de bloedvaten. De bloedstroom verandert, ook in de hersenen. Druk in het hoofd en duizeligheid kunnen optreden.

Zweverig gevoel in hoofd : Symptomen

Symptomen bestaan uit afleveringen van duizeligheid:

 • vaak beschreven als een ronddraaiend gevoel
 • vergezeld van misselijkheid, soms braken
 • van korte duur (5 tot 50 seconden)
 • getriggerd door bewegingen van het hoofd, vaak zeer specifiek, met een kleine vertraging van 1 tot 2 seconden na de beweging
 • verdwijnen bij onmiddellijke herhaling van de beweging die de duizeligheid veroorzaakt.

Zonder behandeling verdwijnen de aandoeningen binnen een paar dagen of weken. In zeldzame gevallen houden ze jaren aan. Ze kunnen weken, maanden, jaren of decennia later weer verschijnen.

Zweverig gevoel in hoofd : Evaluatie

Mensen die een zweverig gevoel in hoofd hebben als ze opstaan, herstellen snel als ze gaan zitten en staan dan langzaam op. Het is echter meestal belangrijk om de oorzaak van deze duizeligheid te achterhalen. De volgende informatie kan mensen helpen beslissen wanneer het medische onderzoek nodig is en helpen hen te weten wat ze kunnen verwachten tijdens het onderzoek.

Waarschuwingstekens

Bij mensen die een zweverig gevoel in hoofd hebben bij het opstaan, zijn enkele symptomen en kenmerken reden tot zorg. Weten :

 • Bloed in de ontlasting of zwarte, teerachtige ontlasting
 • Zenuwstelselsymptomen zoals moeite met lopen en/of gebrek aan coördinatie of evenwicht
 • Vallen of flauwvallen
 • Pijn op de borst of ongemak

Wanneer een arts raadplegen?

Mensen die waarschuwingssignalen vertonen, moeten onmiddellijk een arts raadplegen. Degenen die last hebben van frequente of continue episodes van duizeligheid bij het opstaan, dienen indien mogelijk een arts te raadplegen. Over het algemeen is een vertraging van ongeveer een week veilig. Mensen die af en toe duizelig worden als ze opstaan, moeten hun arts bellen. De arts zal beslissen of en wanneer een consult nodig is op basis van de andere symptomen en de medische geschiedenis van de patiënt.

Wat doet de dokter?

De arts zal de persoon eerst vragen naar hun symptomen en medische geschiedenis. De arts voert dan een klinisch onderzoek uit. De aanwijzingen uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek van de patiënt wijzen vaak op de oorzaak van de duizeligheid en de noodzakelijke onderzoeken.

De arts stelt de volgende vragen:

 • Hoe lang heeft de patiënt last van duizeligheid?
 • Als de patiënt is flauwgevallen of gevallen tijdens een episode van duizeligheid
 • Als de patiënt aandoeningen heeft gehad waarvan bekend is dat ze duizeligheid veroorzaken (bijv. bedrust of uitdroging)
 • Als de patiënt een aandoening heeft (zoals diabetes, de ziekte van Parkinson of kanker) die duizeligheid kan veroorzaken
 • Als de patiënt medicijnen gebruikt (zoals een antihypertensivum) die duizeligheid kunnen veroorzaken

De arts voert dan een klinisch onderzoek uit. De patiënt gaat 5 minuten liggen en de arts meet zijn bloeddruk en hartslag. Bloeddruk en hartslag worden opnieuw gemeten nadat de patiënt 1 minuut zit of staat en opnieuw nadat de patiënt 3 minuten zit of staat. De arts kan een digitaal rectaal onderzoek uitvoeren om te controleren op bloedingen in het spijsverteringskanaal. Een neurologisch onderzoek om te testen op kracht, gevoel, reflexen, balans en lopen is belangrijk.

De meest voorkomende oorzaken van plotselinge duizeligheid (medicijnen, bedrust en verminderd bloedvolume) zijn meestal duidelijk. Bij mensen met langdurige symptomen kunnen bewegingsproblemen wijzen op de ziekte van Parkinson. Gevoelloosheid, tintelingen of zwakte kunnen wijzen op een aandoening van het zenuwstelsel

Examens

Testen zijn meestal nodig, tenzij de oorzaak duidelijk is (bijvoorbeeld bedrust). De arts doet meestal een elektrocardiogram (ECG), een volledig bloedbeeld en andere bloedonderzoeken (bijvoorbeeld het meten van de elektrolytspiegels). Andere tests worden gedaan op basis van wat artsen tijdens het examen vinden, vooral als de symptomen wijzen op een hart- of zenuwprobleem.

Als artsen vermoeden dat een geneesmiddel de duizeligheid veroorzaakt, kunnen ze de persoon vragen om te stoppen met het innemen van dat geneesmiddel om te zien of de duizeligheid ook weggaat, waardoor de oorzaak wordt bevestigd.

Een kanteltafeltest kan worden uitgevoerd als de arts vermoedt dat het autonome zenuwstelsel niet goed functioneert. De persoon ligt enkele minuten plat op een speciale gemotoriseerde tafel. De tafel wordt vervolgens gedurende 15 tot 20 minuten gekanteld in een hoek van 60˚ tot 80˚ en bloeddruk en hartslag worden continu gecontroleerd. Als de bloeddruk niet daalt, wordt isoproterenol (een geneesmiddel dat het hart stimuleert) intraveneus geïnjecteerd in een dosis die voldoende is om de hartslag met 20 slagen per minuut te versnellen, waarna de test wordt herhaald. Deze procedure duurt 30 tot 60 minuten en vormt geen risico.

Lees ook :-Zeurende pijn onderrug

Zweverig gevoel in hoofd : Risicofactoren

Factoren die uw risico op duizeligheid kunnen verhogen, zijn onder meer:

 • Leeftijd. Oudere mensen hebben meer kans op medische problemen die duizeligheid veroorzaken, vooral een gevoel van onbalans. Ze nemen ook eerder medicijnen die u duizelig kunnen maken.
 • Een vorige episode van duizeligheid. Als u ooit duizeligheid heeft gehad, is de kans groter dat u dit in de toekomst krijgt.

Zweverig gevoel in hoofd : Complicaties

Duizeligheid kan het risico op vallen en letsel vergroten. Duizeligheid tijdens het autorijden of het bedienen van zware machines kan de kans op een ongeval vergroten. U kunt ook op de lange termijn gevolgen hebben als een bestaand gezondheidsprobleem dat uw duizeligheid zou kunnen veroorzaken, niet wordt behandeld.

Hoe komt het dat als ik naar beneden ga, mijn hoofd tolt?

De oorzaken van plotselinge duizeligheid zijn divers en omvatten uitdroging, veranderingen in druk, hypoglykemie, angst, otolieten, migraine en verkoudheid. De plotselinge duizeligheid is meestal geen ernstige klinische gebeurtenis of verontrustend.

Hoe wordt duizeligheid behandeld?

De meest geschikte behandeling om duizeligheid te laten verdwijnen hangt echter af van de oorzaak en de bijbehorende symptomen. Bij angst kan bijvoorbeeld psychotherapie nuttig zijn, terwijl in andere situaties fysiotherapie, medicijnen of veranderingen in eetgewoonten effectiever zijn.

Welk tekort als je hoofd tolt?

specifieke tekenen van bloedarmoede: bleekheid, vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning, pijnlijk hoofd, “duizeligheid”, duizeligheid, duizeligheid, zwakte, opstaan uit een stoel; kenmerkende tekenen van ijzertekort: droge huid en haar, broze nagels.

Share This Article
Leave a comment