Zuurstofgehalte in bloed

Zuurstofgehalte in bloed

De zuurstofverzadiging geeft de belading van het rode bloedpigment (hemoglobine) met zuurstof aan. Verschillende factoren kunnen de zuurstofverzadiging beïnvloeden, bijvoorbeeld de zuurgraad (pH-waarde) van het bloed en de CO2-concentratie.

Wat is zuurstofgehalte in bloed ?

De zuurstofverzadiging geeft aan welk deel van het rode bloedpigment (hemoglobine) met zuurstof is beladen. De hemoglobine absorbeert de zuurstof die via de longen wordt ingeademd en transporteert deze via de bloedbaan naar het weefsel. Daar geeft de hemoglobine de geladen zuurstofmoleculen af aan de cellen.

Lees ook :-Ontsteking kaak gevaarlijk

Hoe de zuurstofsaturatie in het bloed meten?

Het meten van de zuurstofverzadiging is vooral belangrijk voor patiënten met gezondheidsproblemen die het zuurstofgehalte in het bloed kunnen verlagen. Deze aandoeningen omvatten chronische obstructieve longziekte (COPD), astma, longontsteking, longkanker, bloedarmoede, hartaanval, hartaanval en andere cardiopulmonale aandoeningen.

De meest gebruikelijke methode voor het meten van zuurstofsaturatie is pulsoximetrie. Het is een gemakkelijke, pijnloze, niet-invasieve methode waarbij een sonde op de vingertoppen of oorlel wordt geplaatst om indirect de zuurstofsaturatie te meten.

De sonde maakt gebruik van 2 lichtbronnen, rood licht en infrarood licht, die door het bloed worden opgenomen. Een hogere absorptie van infrarood licht duidt op een goede zuurstofverzadiging, terwijl een hogere absorptie van rood licht op een slechte verzadiging duidt. Metingen verkregen van een pulsoximeter worden uitgedrukt in procenten.

Een bloedgastest is een andere benadering om het niveau van zuurstof en koolstofdioxide in het bloed nauwkeurig te meten. Voor de test kan bloed worden afgenomen uit de knop (arteriële bloedgastest) of uit de kwab (capillaire bloedgastest). Deze test wordt voornamelijk gebruikt om te bepalen of de longen volledig functioneel zijn om zuurstof en koolstofdioxide effectief uit te wisselen.

Voor de test wordt een kleine hoeveelheid bloed van de patiënt opgevangen en geanalyseerd in een draagbare bloedgasanalysator, die informatie geeft over zuurstof-, kooldioxide- en pH-waarden in het bloed. Een COPD-patiënt heeft een verlaagd pH- en zuurstofgehalte en een verhoogd kooldioxidegehalte in het bloed.

Lees ook :-Korstjes in neus

Welke factoren beïnvloeden zuurstofgehalte in bloed?

De zuurstofverzadiging in het bloed hangt af van de pH-waarde, de partiële kooldioxidedruk, de temperatuur en de concentratie van bisfosfoglyceraat in de rode bloedcellen. Hemoglobine geeft gemakkelijker zuurstof af wanneer:

 • een verlaagde pH (verhoogde H+-concentratie)
 • een verhoogde CO 2 -concentratie
 • verhoogde temperatuur
 • een verhoogd niveau van 2,3-bisfosfoglyceraat in de rode bloedcellen

Tegengestelde omstandigheden (verhoogde pH, verlaagde CO2-concentratie, enz.) daarentegen stabiliseren de binding van zuurstof aan de hemoglobine.

Het vermogen om zuurstof te binden hangt ook af van het type hemoglobine: het rode bloedpigment van een foetus heeft bijvoorbeeld een andere samenstelling dan dat van een volwassene. Door dit verschil neemt het foetale hemoglobine (HbF) zuurstof beter op, waardoor tijdens de zwangerschap gasuitwisseling tussen de bloedsomloop van moeder en kind mogelijk wordt.

Zuurstofgehalte in bloed : Normale waarden

 • Normale zuurstofverzadigingswaarden variëren van 97% tot 99% bij gezonde proefpersonen.
 • Een zuurstofverzadiging van 95% is klinisch acceptabel bij personen met een normaal hemoglobinegehalte.
 • Met behulp van de oxyhemoglobine-dissociatiecurve wordt een verzadigingswaarde van 90% doorgaans beschouwd als equivalent aan een PaO 2 van 60 mmHg.

(Let op, de referentiebereiken kunnen van laboratorium tot laboratorium verschillen, dus raadpleeg die op het rapport in het geval van bloed- en urinetests.)

Lees ook :-Verstopte neus vrijmaken

Wanneer wordt het zuurstofgehalte in het bloed verlaagd?

Als er door een longziekte te weinig zuurstof in het bloed zit, kan er minder hemoglobine met zuurstof worden belast – de zuurstofverzadiging daalt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • Emfyseem
 • astma
 • Chronische obstructieve longziekte (COPD)

Een verminderde ademhaling vermindert ook het verzadigingsgevoel, bijvoorbeeld bij vergiftiging met bewustzijnsverruimende stoffen. Andere redenen voor verminderde zuurstofverzadiging zijn:

 • Bloedsomloopstoornissen
 • Hartafwijking
 • laag zuurstofgehalte in de omgevingslucht (bijvoorbeeld bij verblijf in hoge bergen)
 • Aandoeningen van het zuur-base-evenwicht met acidose (hyperaciditeit)

Vals lage waarden kunnen het gevolg zijn van onderkoeling of een beperkte bloedtoevoer naar de ledematen (bijvoorbeeld in geval van shock of vasculaire occlusie). Ook nagellak en nagelschimmel kunnen de meetwaarde vervalsen.

Wanneer is het zuurstofgehalte in het bloed verhoogd?

Als u bijzonder diep en snel in- en uitademt (hyperventilatie), kan de verzadiging oplopen tot 100 procent. Tegelijkertijd neemt het kooldioxidegehalte in het bloed af.

Zuurstofverzadiging wordt ook verhoogd onder zuurstoftherapie, maar heeft dan geen ziektewaarde.

Pulsoximeter wanneer het nuttig is om het te gebruiken

Het gebruik van een oximeter wordt aanbevolen wanneer het nodig is om de mate van zuurstofverzadiging in het bloed op een praktische maar constante manier te meten, zonder risico’s of contra-indicaties.

De voordelen van deze tool zijn voornamelijk:

 • de eenvoud van gebruik en de minimaal invasieve en pijnloze uitvoering;
 • de mogelijkheid om thuis te worden gebruikt, niet alleen op medisch en ziekenhuisgebied;
 • het is geschikt voor elk type patiënt, inclusief zuigelingen, kinderen en ouderen en vereist niet noodzakelijk de ondersteuning van gespecialiseerd gezondheidspersoneel;
 • de meting is erg snel, met de mogelijkheid om ook de hartslag te controleren.

Het gebruik ervan is in het bijzonder geïndiceerd in alle omstandigheden waarin het nodig is:

 • de algemene ademhalingsfunctie van de patiënt evalueren tijdens bezoeken aan specialisten en in het bijzonder bij rokers;
 • controleer constant de mate van hypoxemie bij gehospitaliseerde patiënten;
 • monitor – zelfs thuis – de parameters van patiënten die lijden aan luchtwegaandoeningen, zoals COPD, bronchiale astma, longontsteking en andere longinfecties.

Wat te doen als de zuurstofverzadiging is veranderd?

Als de zuurstofverzadiging te laag is, is zuurstoftherapie noodzakelijk. De patiënt krijgt zuurstof via bijvoorbeeld een neuscanule of een masker. Indien nodig moet de patiënt ook worden geïntubeerd: er wordt een buis in de luchtpijp gestoken en de patiënt wordt kunstmatig beademd.

Bovendien moet de oorzaak van de verminderde zuurstofverzadiging worden weggenomen. Een astma-aanval wordt bijvoorbeeld gestopt met medicatie.

Zuurstofgehalte in bloed video :-

Welke zuurstofverzadiging is gevaarlijk?

Volgens de auteurs van het onderzoek kan een extra dosis zuurstof al schadelijke effecten hebben als de zuurstofverzadiging in het bloed vóór toediening 94 tot 96 procent is. Met toenemende zuurstofverzadiging in het bloed neemt het risico op overlijden voor patiënten gestaag toe.

Wat gebeurt er als je niet genoeg zuurstof hebt?

De verschillende weefsels in het lichaam reageren verschillend op hypoxie. De hersenen zijn bijzonder gevoelig – een acuut onvoldoende zuurstoftoevoer zorgt ervoor dat hersencellen al na enkele minuten afsterven en leidt vervolgens snel tot onherstelbare hersenschade (hypoxische hersenschade).

Hoe laag kan de zuurstofverzadiging zijn?

De zuurstofverzadiging van het bloed ligt meestal tussen de 94 en 98%. Als de waarde lager is, spreekt men van zuurstofgebrek in het bloed (hypoxemie). Dit kan zich uiten als een gevoel van zwakte, duizeligheid en algemene malaise. Afhankelijk van de duur van de aandoening worden ademhaling en pols versneld.

Wanneer is zuurstofgebrek gevaarlijk?

Normaal bevat lucht 21% zuurstof. Het wordt gevaarlijk wanneer hun zuurstofgehalte onder de 18% daalt. Onder de 10% zuurstof verdwijnt het bewustzijn zonder waarschuwing, hersenbeschadiging en de dood volgen binnen enkele minuten als reanimatie niet onmiddellijk kan plaatsvinden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*