Snachts vaak plassen

Snachts vaak plassen

Wat is nocturie?

De term nocturie definieert de noodzaak om tijdens de nachtrust meerdere keren op te staan om de herhaalde aandrang te ventileren.Normaal gesproken zouden volwassenen zes tot acht uur moeten kunnen slapen zonder wakker te hoeven worden om te plassen. In het geval van nocturie onderbreken mensen hun rustcyclus meer dan één keer per nacht (een enkele episode van nocturie valt binnen de normale grenzen), wat een impact heeft op de slaapkwaliteit. Nocturie is een symptoom en het is belangrijk om de onderliggende oorzaken die dit veroorzaken te evalueren.

Snachts vaak plassen : Oorzaken

Nocturia vertegenwoordigt het mogelijke gevolg van tal van aandoeningen; vooral bij jonge proefpersonen zijn dit fysiologische en geen alarmerende oorzaken, maar toenemende leeftijd vergroot de kans dat dit pathologische redenen zijn (zelfs als tegelijkertijd de productie van antidiuretisch hormoon en het vermogen om de blaas te beheersen worden verminderd).

De meest voorkomende verklaring is een overmatige inname van drankjes voor het slapengaan, wat leidt tot frequente nachtelijke ontwaken in verband met de noodzaak om te plassen; met het verstrijken van de jaren neemt de hoeveelheid urine die kan worden vastgehouden af en daardoor neemt de prevalentie van het symptoom toe. Het is duidelijk geen alarmerende toestand en in dit geval spreken we van voorbijgaande nocturie.

Andere mogelijke oorzaken van snachts vaak plassen zijn:

 • Staat zwangerschap, de vergrote baarmoeder kan de blaas samendrukken en leiden tot urinaire symptomen zoals nocturie.
 • Inname van sommige geneesmiddelen, met name diuretica of andere antihypertensiva, die om hun functie uit te voeren overtollige vloeistoffen uit de bloedsomloop verwijderen en dit doen door middel van nierfiltratie.
 • Angst en psycho-fysieke stress
 • Voedsel te rijk aan eiwitten
 • Inname van alcohol en cafeïne, die een stimulerend effect hebben op de activiteit van de nieren.

Wat betreft de mogelijke pathologische oorzaken, de meest relevante zijn:

 • Diabetes mellitus : de overtollige glucose die in het bloed aanwezig is, kan niet worden geresorbeerd door de nieren en moet noodzakelijkerwijs worden uitgescheiden via de urine, waar het osmotisch actief is (er wordt veel water teruggeroepen, waardoor de hoeveelheid uitgestoten urine aanzienlijk toeneemt). Er treedt dan polyurie op, een aandoening waarbij meer dan 2 liter urine per dag wordt gevormd. Dit kan zich uiteraard niet alleen vertalen in polyurie, maar ook in het verschijnen van nocturie.
 • Diabetes insipidus: aandoening die wordt gekenmerkt door massale polyurie die verband houdt met het onvermogen van de nier om urine te concentreren. Het wordt veroorzaakt door een tekort aan het antidiuretisch hormoon ADH (vasopressine), geproduceerd door de hypothalamus (centrale diabetes insipidus) of door een mutatie van de receptoren van dit hormoon die het signaal in de nieren niet kunnen verwerken (neurogene diabetes insipidus).
 • Organische of psychogene polydipsie: een toestand van intense dorst die leidt tot een onevenredige inname van water of andere vloeistoffen die verschillende oorzaken kan hebben (zoals diabetes); de psychogene vorm (ook wel potomanie genoemd) van deze aandoening is een variant met alleen een psychologisch-gedragsstoornis aan de basis en geen echte organische pathologie.
 • Arteriële hypertensie (hoge bloeddruk): een verhoging van de bloeddruk kan door het lichaam worden tegengegaan door te proberen de vloeistof in de bloedsomloop te verminderen. Dit activeert een hyperfiltratie door de nieren, waarbij grote hoeveelheden urine worden geproduceerd die ook de nachtrust kunnen verstoren.
 • Hypercalciëmie (overmatige aanwezigheid van calcium in het bloed): het kan primair zijn, bijvoorbeeld veroorzaakt door een beeld van hyperparathyreoïdie, of secundair aan verschillende oorzaken (bijvoorbeeld neoplasmata). Het kan verschillende soorten symptomen veroorzaken, waaronder niersymptomen.
 • Congestief hartfalen of hartfalen: nocturie kan een belangrijk en vroeg symptoom zijn van deze aandoening. Bij de cardiopathische persoon trekt de nierbloedstroom gedurende de dag of door de rechtopstaande positie samen; omgekeerd tijdens de nacht neemt de renale bloedstroom toe en daarmee het glomerulaire filtraat en dit leidt tot een overvloedige urinaire excretie tijdens de nacht en dus tot nocturie.
 • Cystitis: ontstekings- of infectieus proces van voornamelijk bacteriële oorsprong dat de blaas aantast en vaker voorkomt bij vrouwen. Onder de symptomen van cystitis, naast pijn bij het urineren, jeuk en branderigheid, komt ook nycturie voor.
 • Prostaatziekte (alleen bij mannen):

-Prostatitis : ontsteking van de prostaat typisch voor volwassenheid en ouderdom.
-Goedaardige prostaathyperplasie (BPH): nocturie is ook een vroeg en significant symptoom voor deze pathologie. Het manifesteert zich met een vergroting van de prostaatklier en dit, aangezien het voornamelijk de middenkwab betreft, leidt tot het ontstaan van een blaasafdruk. De blaas kan dan geen normale urinereserve opbouwen en dit leidt tot zeer typische symptomen zoals urinaire urgentie, pollakisurie, strangurie, dysurie en nocturie. Het is een veel voorkomende aandoening die voorkomt bij meer dan 60% van de mannen ouder dan 60 jaar.
-Prostaatkanker: Net als bij goedaardige prostaathypertrofie, treden er urinewegsymptomen op als er een massa in de prostaat wordt gecreëerd die op de blaas drukt.

 • Pathologieën van de baarmoeder: bij vrouwen kan de aanwezigheid van een vleesboom of een baarmoedermassa een samendrukkend effect op de blaas veroorzaken en, zoals bij mannen bij prostaataandoeningen, urinewegsymptomen veroorzaken, waaronder nycturie.
 • Chronisch nierfalen: nocturie is aanwezig in de vroege stadia en wordt dan vervangen door oligurie (productie van minimale hoeveelheden urine) en tenslotte anurie (totale afwezigheid van urineproductie).
 • Neurologische aandoeningen centraal of perifeer: neurologische aandoeningen kunnen leiden tot verlies van controle over de blaas. De belangrijkste pathologieën van deze groep zijn de ziekte van Parkinson, cauda-equinasyndroom, compressie of letsel van het ruggenmerg, hersentumoren, vasculaire laesies in het centrale zenuwstelsel.
 • Blaasaandoeningen: aandoeningen zoals een neurologische blaas of overactiviteit van de detrusorspier (spier die de blaaswand vormt, oorzaak van een overactieve blaas) leiden tot verlies van controle over de blaasactiviteit en daardoor tot urgentie, zelfs ’s nachts.
 • Ernstige zwaarlijvigheid: Een zwaarlijvig persoon kan last hebben van nocturie door de druk van de inwendige organen op de blaas, vooral tijdens de nachtrust voor buik- of rugligging.
 • Aandoeningen van de darm: ziekten zoals colitis of prikkelbare darm syndroom kunnen worden vastgesteld voor een contiguïteit ook irritatie in de blaas en vervolgens een hyper-activering daarvan.
 • Slaapstoornissen: Bij wakker zijn of lichte slaap, zoals bij slapeloosheid, is de kans groter dat u aandrang voelt om te plassen.

Lees ook :-Dikke voeten en enkels

Snachts vaak plassen : Symptomen

Snachts vaak plassen wordt gekenmerkt door een of meer nachtelijke ontwaken veroorzaakt door de behoefte om te plassen. Volgens sommige specialisten zijn er minstens twee nachtelijke ontwaken nodig om van snachts vaak plassen te spreken.

Slaapproblemen

De behoefte om midden in de nacht te plassen beïnvloedt de kwaliteit van de slaap. Het herstel kan worden aangetast, wat gevolgen kan hebben in de dagelijkse activiteiten: vermoeidheid, zwakte, waakzaamheidsstoornissen …

Andere mogelijke gevolgen

Bij ouderen is waargenomen dat nocturie met name het optreden van nachtelijke valpartijen, fracturen, stemmingsstoornissen en plassyncope (bewustzijnsverlies) kan bevorderen.

Lees ook :-Dikke witte afscheiding

Snachts vaak plassen : Diagnose

Als u ’s nachts meer dan twee keer regelmatig moet plassen, moet u een arts raadplegen. Want als de slaap meerdere keren wordt onderbroken, heeft dit op den duur een negatief effect op je kwaliteit van leven. Bovendien kan nocturie een symptoom zijn van ernstige medische aandoeningen die medische aandacht vereisen.

Bij het stellen van de diagnose stelt de arts u in een eerste consult (anamnese) eerst vragen over uw klachten en uw medische voorgeschiedenis, bijvoorbeeld:

 • Hoe lang heb je al last van de aandrang om ’s nachts te plassen?
 • Hoe vaak moet je ’s nachts plassen?
 • Hoeveel urine scheidt u uit elke nacht dat u naar het toilet gaat?
 • Moet je overdag ook meer plassen?
 • Ben je overdag vaak erg moe? Heeft uw partner nachtelijke ademhalingspauzes bij u waargenomen?
 • Heeft u andere symptomen zoals pijn/branderig gevoel bij het plassen, kortademigheid, slaperigheid overdag, dorst, gewichtsverlies, etc.?
 • Welke bekende reeds bestaande aandoeningen heeft u (bijv. diabetes, hartproblemen, slaapproblemen)?
 • Welke medicatie gebruikt u momenteel?

Uw arts kan u vragen een zogenaamd “drink- en urinedagboek” bij te houden. Schrijf minimaal twee dagen op wat je hebt gedronken, wanneer en hoeveel urine je hebt uitgescheiden en wanneer. Deze nauwkeurige gegevens zullen de arts helpen een diagnose te stellen.

Afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak kan uw huisarts u doorverwijzen naar een specialist (bijvoorbeeld cardioloog, uroloog, neuroloog). Vaak voert de arts echter ook zelf bepaalde onderzoeken uit. De meest gebruikelijke testmethoden om nocturie te verduidelijken zijn onder meer:

 • algemene lichamelijke onderzoeken: b.v. naar de borstkas luisteren met een stethoscoop (auscultatie)
 • ECG (registratie van hartstromen) en/of stress-ECG op de fietsergometer bij verdenking van een hartaandoening als oorzaak van de nachtelijke kramp
 • Snelle urinetest: bloed in de urine kan bijvoorbeeld wijzen op een urineweginfectie en suiker in de urine kan op diabetes wijzen
 • Echografie (echografie) van de nieren, blaas en prostaat
 • Rectale palpatie van de prostaat om de grootte en textuur van de prostaat te onderzoeken
 • Bloedonderzoek om algemene gezondheidsstoornissen te identificeren

Snachts vaak plassen : Behandeling

De beste manier om overmatig urineren te behandelen, is door de reeds bestaande aandoening aan te pakken. Diabetes mellitus wordt bijvoorbeeld behandeld door verandering van voeding en lichaamsbeweging, in combinatie met insuline-injecties en/of orale medicatie. In sommige gevallen is het mogelijk om het plassen te verminderen door de consumptie van koffie of alcohol te verminderen. Bij mensen die last hebben van verschillende nachtelijke ontwaken om te plassen (nocturie), kan het nuttig zijn om de vochtinname voor het slapengaan te verminderen.

Kinderen met nachtelijk plassen (bedplassen) kunnen ook motiverende therapie krijgen, waarbij ze worden beloond voor gedrag dat bedplassen vermindert (bijvoorbeeld met stickers om op een kalender te plakken als ze naar het toilet gaan voordat ze naar bed gaan). lezen). Als motiverende therapie niet werkt, kun je proberen een alarm in te stellen om op gezette tijden naar het toilet te gaan. Als andere maatregelen niet effectief zijn, kan de arts orale desmopressine voorschrijven om overmatige dorst en diurese onder controle te houden.

Uw arts kan ook de dosering van diuretica aanpassen die kunnen bijdragen aan meer plassen. Volwassenen met nocturie kunnen worden behandeld met anticholinergica en krampstillers. Resistente gevallen kunnen ook worden behandeld met desmopressine.

Lees ook :-Kramp in tenen

Snachts vaak plassen : Voorkomen

Het is mogelijk om te vechten tegen bepaalde factoren die nocturie kunnen bevorderen of accentueren. Het is bijvoorbeeld raadzaam om:

 • verminder de inname van drankjes in de avond;
 • beperk de consumptie van dranken die cafeïne of alcohol bevatten;
 • plassen voordat u naar bed gaat.
Wat te doen als je ’s nachts constant moet plassen?

Hier zijn een paar handige tips die u zelf kunt uitproberen: Drink geen koffie, thee of alcohol voordat u naar bed gaat. Ga voor het slapengaan weer naar de badkamer. Drink twee uur voor het slapengaan zo min mogelijk vocht.

Hoe vaak plast u ’s nachts?

Iedereen die ’s nachts regelmatig meer dan 2 keer naar het toilet moet, moet zich medisch laten onderzoeken. Dus de Duitse Vereniging voor Urologie (DGU). De DGU-experts zien hiervoor twee hoofdredenen: Nocturia, de technische term voor nachtelijk urineren, verstoort de slaap.

Wat kan de oorzaak zijn van frequent urineren?

Urineweginfecties zijn de belangrijkste oorzaak van frequent urineren bij kinderen en vrouwen. Ongecontroleerde diabetes mellitus is de meest voorkomende reden voor polyurie. Goedaardige prostaathyperplasie is een veelvoorkomende oorzaak bij mannen ouder dan 50 jaar.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*