Ruis in oor

John
14 Min Read

Lawaai in het oor is een veelvoorkomend probleem. Artsen schatten dat één op de vier mensen minstens één keer in hun leven last heeft van een fluitend, zoemend of sissend geluid in hun oren. Het vervelende geluid verdwijnt vaak na korte tijd vanzelf weer. Voor sommige mensen wordt het echter chronisch. Wat zijn de oorzaken van het geluid in de oren en hoe kan het worden behandeld?

Ruis in oor – wat is het?

Het sissen, sissen of fluiten in het oor wordt medisch aangeduid als tinnitus aurium. Met deze ooraandoening nemen de getroffenen geluiden waar die anderen niet kunnen horen. Het geluid in het oor is echter geenszins ingebeeld, maar bestaat echt. De meest voorkomende vorm is ruis in het oor, dat door 40 procent van de getroffenen wordt gehoord. Net zoals velen een fluitend geluid waarnemen. Tien procent hoort een zoem en in zeldzame gevallen is er een rinkelend of getjilp. Het geluid in de oren is een indicatie van schade in het lage frequentiebereik, een fluittoon duidt op schade in het hoge frequentiebereik.

Oorsuizen of tinnitus is een geluid dat zijn oorsprong vindt in het oor in plaats van in de omgeving. Dit is een symptoom en geen specifieke ziekte. Tinnitus komt veel voor: 10 tot 15% van de mensen heeft er in verschillende mate last van.

Het geluid dat mensen met tinnitus horen, kan bestaan uit een zoemend, rinkelend, rommelend, sissend of sissend geluid en wordt vaak geassocieerd met gehoorverlies. Sommige mensen horen complexere geluiden die op verschillende tijdstippen anders kunnen zijn. Deze geluiden zijn beter hoorbaar in een rustige omgeving en wanneer mensen niet op andere dingen gefocust zijn. Tinnitus is dus meestal meer verontrustend wanneer mensen proberen in slaap te vallen. De ervaring van tinnitus is echter zeer individueel. Sommige mensen zijn erg van streek door hun symptomen, terwijl anderen ze heel draaglijk vinden.

De subjectieve tinnitus is verreweg het meest voorkomende type. Het wordt veroorzaakt door abnormale activiteit in het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor het verwerken van geluid (de auditieve cortex). Artsen begrijpen niet volledig hoe deze abnormale activiteit zich ontwikkelt.

De objectieve tinnitus komt veel minder vaak voor. Het vertegenwoordigt het werkelijke geluid dat wordt veroorzaakt door structuren dicht bij het oor. Andere mensen kunnen soms de geluiden van objectieve tinnitus horen als ze goed luisteren.

Lees ook :- Hand voet mond ziekte

Oorzaken van ruis in oor

Beltonen of vreemde geluiden in de oren kunnen op elke leeftijd voorkomen. De oorzaken zijn te vinden in verschillende delen van het oor of zelfs in de hersenen. Kenmerkende oorzaken zijn zeer lawaaierige omgevingen, hoge eisen en stress, te hoge bloeddruk, plotseling gehoorverlies, ooraandoeningen of aandoeningen van de halswervels. Subjectieve tinnitus, die alleen door de getroffen persoon wordt waargenomen, kan optreden als bijwerking van verschillende ziekten of het gevolg zijn van veronderstelde alledaagse situaties. De meest voorkomende oorzaken van tinnitus zijn:

 • Langdurige significante geluidsoverlast (concert, discotheek/nachtclub, bouwplaats, industrie, jacht, schietsport, etc.) en daaruit voortvloeiende schade
 • Emotionele conflicten en stress, die het ontstaan van tinnitus bevorderen
 • Extreme situaties zoals overmatige lichaamsbeweging, een bron van aanzienlijke stress, ernstige vermoeidheid of extreme kou
 • Doofheid
 • Plotseling gehoorverlies
 • Te hoge bloeddruk, problemen met de bloedsomloop
 • Ziekten van het midden- of binnenoor, bijvoorbeeld middenoorontsteking of de ziekte van Menière
 • Tumoren in het middenoor
 • Ernstige afkoeling met verkoudheid en hoofdpijn
 • Trommelvliesaandoeningen, disfunctie in het middenoor
 • Spanning in de nek en halswervels
 • Veranderingen in halswervels
 • Kaakdisfunctie, zoals onjuiste kaakpositionering of tandenknarsen

Symptomen van ruis in oor

Hoe manifesteert het zoemen in de oren zich?

Tinnitus is altijd symptomatisch: wat van patiënt tot patiënt verschilt, is de intensiteit van het geluid dat in het oor (of oren) wordt waargenomen.

Oorsuizen kan worden omschreven als een:

 • Mild zoemend geluid
 • doordringend geluid;
 • sissend;
 • Brullend geluid;
 • Tinnitus;
 • Dof gerommel;
 • Lawaai vergelijkbaar met een hoge kreet;
 • constant blazen;
 • Fluit ;
 • Sprankelend geluid;
 • Pulserende, ritmische brom.

Bij sommige patiënten treedt het oorsuizen zo intens op dat het het gehoor en de concentratie ernstig belemmert, en ook de kwaliteit van de slaap nadelig beïnvloedt.

Bedenk dat om zichzelf als zodanig te definiëren, een eigenlijke tinnitus een fantoomgeluid is dat uitsluitend wordt waargenomen door het getroffen onderwerp (de mensen die dicht bij hem staan, nemen het niet waar).

Tinnitus kan soms ontaarden in significante psychische stoornissen: het onophoudelijke en gewelddadige gezoem kan angst, depressie, prikkelbaarheid en slapeloosheid veroorzaken, evenals ernstige sociale en relationele ongemakken veroorzaken.

Lees ook :- Pijn in schouderblad

Risico’s en complicaties van een rinkelend oor

Complicaties die verband houden met de oorzaak van oorsuizen

Een prop oorsmeer kan tijdelijk gehoorverlies veroorzaken.

Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, nierfalen en schade aan het netvlies.

Als het een probleem is met het binnenoor, is de complicatie van angst gehoorverlies. Idem na een schok of blootstelling aan een zeer gewelddadig geluid, dat het gehoor blijvend kan beschadigen.

Verminderde kwaliteit van leven

Tinnitus is op zich niet gevaarlijk, maar wanneer het intens en continu is, kan het dagelijks zeer invaliderend worden en een reële impact hebben op de kwaliteit van leven. Naast het veroorzaken van slapeloosheid, prikkelbaarheid en concentratieproblemen, worden ze soms geassocieerd met depressie.

Ruis in oor : Diagnose

Hoe wordt oorzoemen gediagnosticeerd?

De meest voorkomende vraag die patiënten met oorsuizen zichzelf stellen is de volgende: “Hoe kan een arts de aandoening diagnosticeren als het rinkelen alleen door mij wordt waargenomen?”.

Hoewel er tal van diagnostische tests beschikbaar zijn om tinnitus vast te stellen, is het in de meeste gevallen moeilijk om de uitlokkende oorzaak op te sporen. De meest gebruikte diagnostische strategieën voor dit doel zijn echter:

 • Audiometrische test: nuttig voor het aanwijzen van een mogelijke uitlokkende oorzaak van de tinnitus (niet altijd identificeerbaar).
 • Bewegingstest: artsen onderzoeken de oog-, kaak-, nek- en ledematenbewegingen van de patiënt. Als het oorsuizen tijdens deze bewegingen verergert of afneemt, kan de specialist de diagnose op de ene oorzaak richten in plaats van op de andere.
 • Beeldvormende onderzoeken (CT of MRI): mogelijk moet de patiënt beeldvormend onderzoek ondergaan om een vermoeden van een ernstige ziekte (bijv. tumor) vast te stellen of te weerleggen.

Helaas is het in veel gevallen uiterst moeilijk om de oorzaak achter het oorsuizen nauwkeurig te achterhalen: om deze reden worden veel medicijnen uitsluitend toegediend om symptomen te verlichten, zonder echter direct in te grijpen op de oorzakelijke factor.

Lees ook :- Vitamine D tekort symptomen ogen

Wanneer moet ik naar de dokter voor oorsuizen?

Oorsuizen die langer dan een dag aanhouden, wordt als een medisch noodgeval beschouwd. Blijvende gehoorschade kan het gevolg zijn. Voor alle triggers geldt: hoe eerder de behandeling begint, hoe groter de kans op herstel. Als het oorsuizen gepaard gaat met duizeligheid of gehoorverlies, is een bezoek aan een KNO-arts des te belangrijker.

Ruis in oor – behandeling – wat kunt u doen?

De tinnitusbehandeling is afhankelijk van de oorzaak van het geluid in de oren. Eerst wordt een grondige medische geschiedenis afgenomen om het geluid in het oor tot op de bodem uit te zoeken. Als er lichamelijke oorzaken zijn, worden deze behandeld met de juiste medicatie.

Om de zuurstoftoevoer naar het oor bij acute tinnitus te verbeteren, geeft de arts bloedcirculatiebevorderende injecties zoals cortisone. Zuurstoftherapie kan ook helpen. Daarnaast wordt er steeds meer gebruik gemaakt van alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur.

Chronische ruis in het oor is meestal niet te genezen. Als onderdeel van langdurige therapie leren de getroffenen beter te leven met tinnitus. Ontspanningstechnieken en psychotherapie helpen de patiënt zich niet zozeer te concentreren op het geluid in het oor. Daarnaast worden speciale hoortoestellen gebruikt, die de tinnitus afdekken met een neutrale “witte ruis”. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe en alternatieve methoden ontwikkeld met het ambitieuze doel om chronische tinnitus te genezen.

Over het algemeen lijkt het voor veel patiënten moeilijk om verlichting of zelfs genezing te vinden. Het lijkt belangrijk om het geluid in het oor niet op zichzelf te beschouwen, maar om de gehele fysieke en fysieke perceptie van mensen te beschouwen in de context van holistische geneeskunde.

Ruis in oor : Huismiddeltjes

Hier zijn enkele andere dingen die een persoon kan doen om tinnitus en de effecten ervan te beheersen.

Geluidstherapie maakt gebruik van externe ruis om de perceptie van tinnitus door het individu te maskeren. Achtergrondmuziek op laag niveau, witte ruis of gespecialiseerde oormaskers kunnen helpen.

De keuze van het geluid moet aangenaam zijn voor het individu. Maskers bieden tijdelijke verlichting en het bewustzijn van tinnitus keert terug wanneer de geluidstherapie wordt uitgeschakeld.

Hoortoestellen zijn een veel voorkomende vorm van geluidstherapie. Ze versterken omgevingsgeluiden en richten de aandacht op die geluiden in plaats van op de tinnitus.

Tinnitus Retraining Therapy (TRT) omvat het opnieuw trainen van het auditieve systeem om de abnormale geluiden van tinnitus als natuurlijk in plaats van storend te accepteren.

Het gaat om hulp van een getrainde professional en het dragen van een apparaat dat witte ruis op laag niveau afgeeft. Doorlopende counselingsessies kunnen mensen helpen omgaan met de tinnitus.

Het succes van deze therapie staat in verhouding tot de ernst van de tinnitus en de algehele geestelijke gezondheid van het individu.

Vervolgstudies suggereren dat TRT verlichting biedt voor ongeveer 80 procent van de mensen met tinnitus.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan depressie bij mensen met tinnitus helpen verlichten, hoewel het geluid niet lijkt te verminderen.

Ruis in oor : Preventie

De beste therapie is om het geluid in het oor te voorkomen. Om dit te doen, dient u harde geluiden zoveel mogelijk te vermijden en gehoorbescherming te dragen in een lawaaierige omgeving, zoals in een discotheek of bij een concert. Iedereen die vaak wordt blootgesteld aan lawaai op de werkplek, moet met zijn werkgever praten over professionele gehoorbescherming.

Daarnaast moet men proberen stress te vermijden en regelmatig te ontspannen. Iedereen die een piep in de oren hoort, moet zo snel mogelijk contact opnemen met een oor-, neus- en keelspecialist. Hoe eerder de oorzaak van het geluid in het oor wordt vastgesteld, hoe beter de tinnitus kan worden behandeld.

Wat te doen als er geluid in het oor is?

Chronische ruis in het oor is meestal niet te genezen. Als onderdeel van langdurige therapie leren de getroffenen beter te leven met tinnitus. Ontspanningstechnieken en psychotherapie helpen de patiënt zich niet zozeer te concentreren op het geluid in het oor.

Welke geluiden in het oor zijn normaal?

Iedereen neemt hier en daar geluiden in zijn oren waar zonder enige externe trigger. Als we ’s avonds in stilte ons hoofd op het kussen leggen, horen we soms een sissend geluid of zelfs een zacht piepje. Dit is volkomen normaal en niets om je zorgen over te maken.

Wat veroorzaakt geluid in het oor?

Uw gehoorgangen kunnen verstopt raken door vochtophoping (oorontsteking), oorsmeer, vuil of ander vreemd materiaal. Een verstopping kan de druk in uw oor veranderen, waardoor tinnitus ontstaat. Hoofd- of nekletsel. Hoofd- of nektrauma kan het binnenoor, de gehoorzenuwen of de hersenfunctie die verband houdt met het gehoor, aantasten.

Share This Article
Leave a comment