Plotseling dubbel zien

John
13 Min Read

De term “diplopie” verwijst naar het zien van dubbele beelden. Het is een visuele stoornis waarbij de waargenomen visuele indrukken niet kunnen worden gecombineerd tot een enkel beeld of het is een andere breking van lichtstralen in één oog. Dubbel zien kan leiden tot onvastheid bij het lopen en staan en duizeligheid veroorzaken. Van vermoeidheid tot ontstekingen en problemen met de bloedsomloop, diplopie kan tal van oorzaken hebben. Een oogheelkundig onderzoek geeft informatie.

Plotseling dubbel zien : Definitie

Plotseling dubbel zien : Definitie

Dubbelzien (of diplopie) is een visueel symptoom dat optreedt bij de gelijktijdige waarneming van twee beelden die verwijzen naar een enkel object. Het kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen: sommige zijn relatief klein, andere vereisen dringende medische aandacht.

Dubbelzien kan monoculair of binoculair, voorbijgaand, constant of intermitterend zijn.

Monoculaire diplopie komt slechts in één oog voor (het andere oog neemt beelden waar van normale kwaliteit in helderheid, contrast en scherpte). Wanneer het symptoomgebied bedekt is, verdwijnt het dubbelzien meestal en moet de persoon normaal kunnen zien. Monoculaire diplopie kan optreden wanneer iets de overdracht van visuele informatie verstoort, zoals het geval is bij littekens of andere onregelmatigheden op het hoornvliesoppervlak. Veelvoorkomende oorzaken zijn keratoconus (vervorming van het hoornvlies, dat geleidelijk dunner en kegelvormig wordt), cataracten (troebeling van de lens) en niet-gecorrigeerde brekingsdefecten (meestal astigmatisme).

Binoculaire diplopie daarentegen treedt op wanneer beide ogen niet kunnen convergeren om op hetzelfde object te focussen. Vaak is het het resultaat van een oculaire afwijking, zoals typisch gebeurt bij scheelzien: de licht afwijkende visuele assen veroorzaken het verzenden van verschillende visuele informatie. Het resultaat is de waarneming van twee verschillende beelden van gelijke kwaliteit. Binoculaire diplopie verdwijnt wanneer een van de twee ogen bedekt is. Meestal zijn de ogen niet goed uitgelijnd als gevolg van een aandoening die de extrinsieke spieren of hersenzenuwen aantast die hetzelfde innerveren. Binoculaire diplopie kan daarom het gevolg zijn van trauma aan de oog- of schedelbaan, inflammatoire of infectieuze laesies. Endocriene exophthalmus (vooral in het geval van hyperactiviteit van de schildklier) of de aanwezigheid van tumoren (aan de basis van de schedel, in de sinus of baan) kan de oogbeweging mechanisch verstoren en dubbelzien veroorzaken.

Ziekten die de bloedvaten aantasten die de oogstructuren of de hersenen van bloed voorzien, kunnen plotseling dubbelzien veroorzaken (bijv. aneurysma, beroerte of voorbijgaande ischemische aanval). Andere oorzaken zijn neuromusculaire transmissiestoornissen, zoals in het geval van botulisme, multiple sclerose en myasthenia gravis. Hersenzenuwverlamming (III, IV, VI) en netvliesafwijkingen, zoals maculaire loslating of degeneratie, kunnen ook dubbelzien veroorzaken.

Tijdelijke dubbelzien daarentegen kan wijzen op een traumatische gebeurtenis (bijv. hersenschudding), overmatige lichamelijke vermoeidheid of bedwelming met een stof (zoals alcohol of bepaalde drugs).

Lees ook :- Bloedneus en hoofdpijn

Dubbel zien : Deze oorzaken kunnen erachter zitten

Af en toe spelen onze hersenen ons parten. Vooral bij overmatige vermoeidheid of alcoholgebruik kunnen de zintuigen zo afgestompt zijn dat we dubbelzien – al is het maar voor een korte tijd. Als dat het geval is, is er meestal niets aan de hand. Als dubbelzien echter herhaaldelijk of permanent optreedt, kunnen verschillende ziekten van de ogen of de hersenen de oorzaak zijn.

Cornea-onregelmatigheden
Hoornvliesaandoeningen zoals keratoconus en corneadystrofieën kunnen diplopie veroorzaken. In deze gevallen wordt de behandeling uitgevoerd met speciale contactlenzen of oogdruppels. In sommige gevallen zijn chirurgische ingrepen zoals een hoornvliestransplantatie of Intacs-implantaten vereist. Uw oogarts kan de beste behandeling aanbevelen voor uw individuele klinische beeld.

Droge ogen
Ernstige gevallen van droge ogen, zoals het syndroom van Sjögren, kunnen leiden tot dubbelzien door een onvoldoende of suboptimale traanfilmsamenstelling. Veel mensen die last hebben van droge ogen zijn in staat droge ogen te beheersen en dubbelzien te voorkomen met oogdruppels, oogpluggen, oogvitaminen, ooglidhygiënetechnieken of een combinatie van al deze behandelingen.

Refractieve chirurgie
Als u LASIK, PRK of andere refractieve chirurgie heeft ondergaan om beter te zien zonder bril of contactlenzen, kunt u tijdelijk dubbel zien als gevolg van veranderingen in het hoornvlies.

Een onregelmatig hoornvliesoppervlak, veroorzaakt door de operatie zelf of droge ogen na de ingreep, zorgt ervoor dat lichtstralen die het oog binnenkomen verstrooien in plaats van dat ze goed op het netvlies worden gericht.

Het symptoom verdwijnt meestal binnen enkele dagen of weken na de operatie. Het kan echter zijn dat u gedurende een bepaalde tijd oogdruppels moet gebruiken. In sommige gevallen is een tweede laserzichtcorrectieprocedure vereist om de dubbelzien volledig te elimineren.

Staar
Een cataract (grijze ster) kan ook leiden tot dubbelzien. Dit komt omdat lichtstralen in verschillende richtingen verstrooien vanwege de vertroebeling van de natuurlijke lens van het oog, waardoor meerdere beelden ontstaan, vooral wanneer u naar lichtbronnen kijkt. Een staaroperatie kan hier het gezichtsvermogen aanzienlijk verbeteren.

Dubbelzien en loensen
Het feit dat we normaal gesproken geen dubbele beelden zien, is te wijten aan het feit dat een complexe interactie van spieren, zenuwen en hersencoördinatie de zintuiglijke indrukken van beide ogen combineert en een helder beeld “speelt”.

Bij mensen die sterk loensen, wordt deze coördinatie niet altijd gegeven. Normaal gesproken passen de hersenen zich aan deze omstandigheden aan door de beelden van het zwakkere oog te onderdrukken. Als de hersenen dit niet meer onder controle hebben (bijvoorbeeld wanneer ze erg moe zijn of concentratieverlies), zien de getroffenen dubbelzien.

Als het fenomeen zo uitgesproken is dat het dubbelzien continu of frequent voorkomt, kan een operatie of manuele visietherapie helpen.

Lees ook :- Ziekte van tietze en vermoeidheid

Wat zijn de symptomen van plotseling dubbel zien?

Iedereen die een en hetzelfde object onscherp of twee keer waarneemt, d.w.z. (iets) horizontaal, verticaal of diagonaal verschoven, ziet twee keer. Dubbelzien treedt plotseling op (acute diplopie) of geleidelijk, op afstand of dichtbij, of zelfs bij zijdelings kijken.

Bijkomende klachten zoals pijn bij oogbewegingen of uitpuilende ogen zijn een alarmsignaal. In dit geval is het raadzaam om een oogarts te raadplegen om de symptomen op te helderen. Hetzelfde geldt voor hangende of gezwollen oogleden of zichtbaar loensen.

De volgende symptomen duiden op ernstige oorzaken en geven de arts de eerste aanwijzingen over de reden voor de visuele stoornis:

 • Oogbewegingsstoornissen
 • hangen van het bovenste ooglid
 • ooglid zwelling
 • Zichtbaar loensen
 • uitpuilende ogen
 • pijn bij oogbewegingen

Hoewel diplopie “alleen” de ogen aantast, heeft het zien van dubbelzien verstrekkende gevolgen voor het dagelijks leven van de getroffenen: degenen die niet (meer) helder kunnen zien, lopen een grotere kans om gewond te raken. De getroffenen vallen vaker of verwonden zichzelf om schijnbaar onverklaarbare redenen.

Mogelijke effecten van diplopie zijn onder meer:

 • Hoogtes, dieptes en afstanden worden niet meer correct ingeschat. (Verwondingsgevaar!)
 • Getroffen mensen reiken ernaast of botsen tegen elkaar aan.
 • Onvast lopen, vooral bij traplopen
 • moeite met lezen
 • duizeligheid
 • hoofdpijn
 • wazig zien

Lees ook :- Onrustig gevoel symptomen

Diagnostisch van plotseling dubbel zien

Diplopie zelf is een symptoom. Dit kan tijdens het consult worden waargenomen, maar het is een symptoom waar de patiënt meestal naar verwijst en het is meestal behoorlijk opvallend omdat het veel visueel ongemak veroorzaakt. De patiënt komt dan ook op het consult met de mededeling dat hij “dubbel ziet”.

Om tijdens het consult een diagnose te stellen en te bepalen waarom de patiënt dubbel ziet, is het noodzakelijk om een volledige oftalmologische controle uit te voeren, waaronder:

 • Oculaire motiliteitsonderzoek (vermogen om oogbewegingen op een gecoördineerde manier uit te voeren), om precies te bepalen of een spier niet goed functioneert omdat deze verlamd is of als hij een hyperfunctie uitvoert, dat wil zeggen dat hij meer werkt dan zou moeten het werk;
 • orthoptische tests worden uitgevoerd, waarbij elke blikpositie wordt gemeten;
 • we vragen om aanvullende tests: algemene bloedtest, hormonaal (om de schildklier te evalueren) of zelfs om infectie- of auto-immuunziekten uit te sluiten; hersen- en oogbeeldvormingstests (hersenresonantie of computertomografie) als een neurologische of compressieve oorzaak wordt vermoed; elektromyogram bij vermoeden van onder andere spierziekten.

Behandeling van plotseling dubbel zien

Er is geen therapie die in alle gevallen geschikt is: de specifieke behandeling van een diplopie hangt af van de onderliggende oorzaak die deze heeft bepaald. Opties omvatten:

 • bril: het dragen van corrigerende lenzen kan helpen bij het corrigeren van gezichtsstoornissen die diplopie kunnen veroorzaken (zoals astigmatisme);
 • botulinumtoxine-injecties: botulinumtoxine kan worden geïnjecteerd in een van de spieren die verantwoordelijk zijn voor abnormale oogbewegingen, waardoor de ogen tijdelijk opnieuw kunnen worden uitgelijnd (ongeveer 3 maanden);
 • oogoefeningen: helpen de beweging van de oogspieren te verbeteren en helpen bij de coördinatie;
 • chirurgie .

In sommige gevallen kan dubbelzien worden verbeterd door de onderliggende oorzaak, zoals cataract, te corrigeren met specifieke therapieën; in andere gevallen kan het dragen van een ooglapje of een speciale prismatische bril de patiënt helpen het effect van dubbelzien te verminderen.

Kan diplopie worden voorkomen?

Diplopie kan vele oorzaken hebben. De mogelijkheden om dubbelzien te voorkomen zijn navenant divers.

Aangezien diplopie vaak wordt veroorzaakt door andere onderliggende ziekten zoals diabetes of hoge bloeddruk, heeft een gezonde levensstijl de hoogste prioriteit voor preventie. Een evenwichtige voeding, voldoende slaap en weinig stress voorkomen niet op betrouwbare wijze dubbelzien, maar minimaliseren wel het risico. Hetzelfde geldt voor ongevallen. Passende maatregelen (dragen van veiligheidsbril, helm) beschermen tegen hoofd- en oogletsel.

Een andere veel voorkomende trigger is loensen. Om loensen te voorkomen, is het belangrijk om bestaande ametropie tijdig te corrigeren. Als de arts visuele hulpmiddelen zoals een bril of contactlenzen voorschrijft, is het raadzaam deze te dragen zoals voorgeschreven.

Waar komen plotselinge visuele stoornissen vandaan?

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een beroerte of een netvliesloslating. Ook als u vaak visuele stoornissen heeft, is dit een zaak voor de arts! Ernstige ziekten zoals staar of glaucoom, migraine, multiple sclerose of tumoren kunnen erachter zitten.

Kun je opereren op dubbelzien?

In een operatie van ongeveer een uur verwijderen ze eerst de natuurlijke lens met het kapselzakje en het glasachtig lichaam. Vervolgens zetten ze een kunstlens, een zogenaamde intraoculaire lens, in de oogbol. Die naaien ze met de fijnste draden op de sclera van het oog.

Is dubbelzien gevaarlijk?

Diplopie (dubbelzien) is een relatief veel voorkomende visuele stoornis die verschillende oorzaken kan hebben. Hoewel sommige vormen onschadelijk zijn, kunnen andere een rode vlag zijn en onmiddellijke behandeling vereisen. Potentieel gevaarlijke ziekten moeten in ieder geval worden uitgesloten.

Kan stress problemen met het gezichtsvermogen veroorzaken?

Stress kan je letterlijk in het gezicht slaan. Vooral mannen tussen de 20 en 50 jaar in leidinggevende functies klagen vaak over tijdelijke visuele stoornissen. Vervormde lijnen en grijze stippen in het gezichtsveld zijn veelvoorkomende symptomen.

Share This Article
Leave a comment