Pijn in borst

Pijn in borst

Pijn op de borst wordt uitgedrukt als een trekkend, branderig of drukkend gevoel, soms als een stekende pijn in de borst of als een beklemd gevoel met kortademigheid. De vaak bedreigende symptomen duiden niet noodzakelijkerwijs op een hartaanval of andere hartziekte. Naast het hart zijn er nog andere organen in de borstkas die symptomen kunnen veroorzaken. Ongevaarlijke pijn op de borst is echter niet altijd te onderscheiden van pijn door levensbedreigende ziekten.

Pijn in borst : Definitie

Pijn in borst : Definitie

Pijn op de borst is een symptoom dat zich op verschillende manieren kan voordoen; het wordt vaak gevoeld als een wijdverbreid gevoel van beklemming achter het borstbeen, op andere momenten als een stekende pijn die even aanhoudt. De beleving van dit symptoom (zowel qua kenmerken als ernst) verschilt sterk op individueel niveau. Het vereist echter een zorgvuldige evaluatie, zelfs als het een lage intensiteit heeft, omdat het een alarm vormt voor levensbedreigende aandoeningen.

In de meeste gevallen kan de pijnlijke stimulus die op de borst wordt waargenomen, worden verwezen naar het hart, de longen, de slokdarm of grote bloedvaten. De meest voorkomende oorzaken zijn: pleurale aandoeningen (bijv. pleuritis), aandoeningen van het maagdarmstelsel (bijv. gastro-oesofageale reflux, gastroduodenale ulcera, pancreatitis, slokdarmmotiliteitsstoornissen en galwegaandoeningen) en acute coronaire syndromen (bijv. myocardinfarct en angina-dissectie).

Borstwandaandoeningen (spieren, ribben of kraakbeen), zoals het Tietze-syndroom of costochondritis, hernia, herpes zoster-infectie en verschillende soorten kanker op de borst kunnen ook pijn op de borst veroorzaken.

Lees ook :- Pulmonale hypertensie levensverwachting

Oorzaken van pijn op de borst

Pijn op de borst kan vele oorzaken hebben en de symptomen worden door de getroffenen anders ervaren. Een stekende pijn in de linkerborst kan bijvoorbeeld worden gevoeld als een verstopping in de ribben, terwijl het eigenlijk een hartaanval is. Vrij onschuldige triggers, zoals brandend maagzuur, kunnen daarentegen zo hevige pijn veroorzaken dat de indruk wordt gewekt dat zich een levensbedreigende situatie heeft voorgedaan en de spoedeisende hulp wordt gealarmeerd.

Als levensbedreigende oorzaken de pijn op de borst veroorzaken:

 • Hartpijn (angina pectoris): Typische symptomen van deze tijdelijke stoornis van de bloedsomloop van het hart zijn hevige pijn op de borst, hartpijn, beklemd gevoel op de borst, kortademigheid. Bij sommige patiënten straalt de pijn uit naar de schouder, linkerarm (zelden rechterarm) en kaak. De symptomen verdwijnen na enkele minuten.
 • Hartaanval (myocardinfarct): Er is een zeer uitgesproken pijn op de borst, meestal achter het borstbeen. Andere mogelijke symptomen zijn een stekend gevoel in de linkerborst, benauwdheid en kortademigheid. De pijn van een hartaanval straalt uit naar de linkerschouder, bovenbuik, rug, nek en onderkaak. Daarnaast komen misselijkheid, zweten en angst voor de dood vaak voor. Bij vrouwen zijn de symptomen vaak anders: de pijn in de bovenbuik is het hevigst. Symptomen duren minimaal 20 minuten.
 • Hoge bloeddruk: Wanneer de bloeddruk piekt tot 230 mmHg, kunnen symptomen optreden die lijken op die van angina pectoris: pijn in het borstbeen, kortademigheid en soms hartpijn.
 • Ontsteking van de longen (longontsteking): De getroffenen hebben last van hoesten, een stekend gevoel op de borst en pijn op de borst. Er is ook een moeizame ademhaling, hoge koorts en sputumproductie.
 • Pneumothorax: deze ophoping van lucht tussen de longen en de borstwand kan acute kortademigheid, pijn op de borst, verstikking en hoesten veroorzaken. In sommige situaties wordt een pneumothorax niet eens opgemerkt door de getroffenen. Aan de andere kant kan de pneumothorax ook een levensbedreigende shock veroorzaken.
 • Longkanker: De tumor kan toenemende pijn op de borst, kortademigheid, hoesten, heesheid en bloederig sputum veroorzaken.
 • Ontsteking van het hart (pericarditis): De infectieziekte gaat vaak gepaard met koorts en kortademigheid. Evenzo leidt de ontsteking tot ongemak, zoals een steek in de borstkas, die erger is tijdens inademing, hoesten en op de linkerkant liggen.
 • Vernauwing van de aortaklep (aortaklepstenose): Dit kan leiden tot terugkerende angina pectorissymptomen zoals hevige pijn op de borst, hartkloppingen, beklemd gevoel op de borst en kortademigheid. De symptomen nemen in de loop van de tijd toe.
 • Mitralisklepprolaps: dit hartklepdefect kan pijn op de borst veroorzaken.
 • Aortadissectie: een plotselinge scheur in de wand van de hoofdslagader veroorzaakt ernstige pijn op de borst. Deze stralen uit in de rug, maar ook in de benen en buik.
 • Mediastinitis: Er kan sprake zijn van ernstige beklemming op de borst, hoge koorts en een uitgesproken gevoel van ziekte tot een troebelheid van het bewustzijn.
 • Ontsteking van het borstvlies (pleuritis): Symptomen zijn onder meer koorts en kortademigheid, en scherpe pijn op de borst die verergeren bij ademhalen en hoesten.
 • Slokdarmruptuur: deze complicatie van refluxziekte is zeldzaam. De getroffenen lijden dan aan ernstige steken in de borst.

Andere niet-levensbedreigende oorzaken van pijn op de borst:

 • Maagzuur: Als maagzuur in de slokdarm stijgt, kan dit hevige pijn achter het borstbeen veroorzaken. De getroffenen moeten vaak zuur boeren.
 • Vertebrale blokkades: Vertebrale blokkades kunnen rug- en borstpijn veroorzaken. Als de symptomen optreden in het gebied van de thoracale wervelkolom, kan dit symptomen veroorzaken die vergelijkbaar zijn met die van angina pectoris.
 • Spanning en pijnlijke spieren: Spierspanning en pijn in de bovenrug stralen vaak uit naar de borst en kunnen daar pijn veroorzaken als u beweegt. Bovendien kunnen pijnlijke spieren een beklemd gevoel op de borst veroorzaken.
 • Ribfractuur en ribkneuzing: Gebroken ribben kunnen pijn op de borst veroorzaken, vooral bij ademhalen, lachen en hoesten. Ribkneuzingen kunnen ook pijn op de borst veroorzaken.
 • Intercostale neuralgie: Dit pijnsyndroom is afkomstig van een of meer intercostale zenuwen en veroorzaakt een brandend en/of stekend gevoel op de borst. Intercostale neuralgie kan het gevolg zijn van gordelroos, gebroken ribben of ontsteking van het wervellichaam.
 • Diafragmatische hernia: wanneer een deel van of de hele maag omhoog schuift door de opening in het middenrif en in de borstkas, kan het daar hevige pijn veroorzaken.
 • Psyche: Stress en angst kunnen angst en pijn op de borst veroorzaken. De getroffenen ontwikkelen soms zulke ernstige symptomen dat de symptomen verkeerd worden geïnterpreteerd als angina pectoris.
 • Ziekten van de galblaas en alvleesklier: Galstenen of een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) leiden tot pijn in de bovenbuik, die vaak uitstraalt naar de borststreek en hevig trekken veroorzaakt.
 • Roemheld-syndroom: Gasophoping in de buikholte duwt het middenrif naar boven en veroorzaakt hartproblemen. Dit leidt tot klachten als een stekend gevoel in de linkerborst, hartkloppingen en een drukkend gevoel. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van angina pectoris.
 • Tietze-syndroom: deze zeer zeldzame aandoening veroorzaakt pijn in de ribben en het borstbeen.
 • Morbus Bechterew: De getroffenen lijden aan deze reumatische aandoening, onder andere aan een stekend gevoel op de borst. De pijn neemt vaak af bij beweging.

Lees ook :- Stoppen met betablokkers bijwerkingen

Diagnose van pijn op de borst

Als het gaat om pijn op de borst, moet de arts snel beslissen of de situatie of aandoening levensbedreigend is, of dat er een andere oorzaak is van pijn op de borst. Er is sprake van een noodsituatie wanneer de betrokken persoon

 • heeft ernstige angst
 • geeft een verwarde indruk
 • alle tekenen van instorting zijn aanwezig
 • koud zweet uitscheiden
 • heeft een onregelmatige hartslag

In dit geval moet onmiddellijk de spoedeisende hulp worden gebeld en moet intramurale zorg worden verleend.

Als pijn op de borst wijst op niet-levensbedreigende ziekten, wordt eerst een uitgebreide medische geschiedenis afgenomen. De arts zal eerst een hartonderzoek doen om er zeker van te zijn dat er geen coronaire hartziekte is. Vervolgens vraagt hij naar persoonlijke omstandigheden, wanneer en in welke mate de pijn optreedt en of er sprake is van psychische stress.

Naast het hart worden dan ook de longen en de borstwand onderzocht. Pols, bloeddruk, hartritme, ademhalingsfrequentie en palpatie van het pijnlijke gebied zijn verdere onderzoeksstappen.

Afhankelijk van de initiële diagnose kunnen verschillende speciale onderzoeken nodig zijn, bijvoorbeeld door cardiologen, radiologen, orthopedisten of gastro-enterologen.

Lees ook :- Bijwerkingen na hartkatheterisatie

Pijn op de borst: Wanneer moet je naar een dokter?

Vooral patiënten die vaak last hebben van pijn op de borst, bijvoorbeeld in het kader van refluxziekte, herkennen de urgentie van een doktersbezoek vaak niet. Als de pijn qua plaats, karakter of intensiteit afwijkt van de vorige pijn, of als er nieuwe symptomen optreden zoals kortademigheid, angst of een drukkend gevoel, dan moet je opletten.

Een algemeen gevoel van ziekte, koorts of zelfs slaperigheid in verband met pijn op de borst moet ook door de arts worden verduidelijkt.

U moet onmiddellijk handelen als er tekenen zijn van een acute hartaanval: ernstige, vaak uitstralende pijn in de linkerborst, kortademigheid, duizeligheid, zwakte, blauwgekleurde lippen. Bel direct de ambulance!

In principe moet u altijd bijzondere aandacht besteden aan pijn op de borst en iets te voorzichtig handelen: één bezoek aan de dokter is beter dan één te laat.

Wat zijn de oplossingen voor pijn op de borst?

Nadat de oorzaak door de arts is geobjectiveerd, wordt een passende behandeling aangeboden.

In het geval van angina, bijvoorbeeld, is het belangrijk om altijd een geneesmiddel genaamd nitraatderivaat bij u te hebben (sublinguale spray, tabletten), dat moet worden ingenomen zodra de pijn optreedt.

Het doel van de behandeling van stabiele angina is ook het voorkomen van herhaling van “angineuze aanvallen” (anti-angineuze behandeling) en het voorkomen van de progressie van de ziekte (fundamentele behandeling).

In alle gevallen van pijn op de borst, of de oorzaak nu hart-, long- of spijsverteringsstoornissen zijn, moet zo snel mogelijk worden gestopt met roken.

Behandelingen van pijn in borst

Bij pijn op de borst is de behandeling afhankelijk van de oorzaak van de pijn. Een adequate behandeling is essentieel.

Hier zijn enkele voorbeelden van ziekten die pijn op de borst kunnen veroorzaken en hun behandelingen:

Een angina-aanval kan worden behandeld met trinitrine als spray of tablet, en andere specifieke behandelingen, afhankelijk van de diagnose en de oorzaak van de angina.

Bij een myocardinfarct is het van belang om de bloedtoevoer naar de hartspier zo snel mogelijk te herstellen met medicatie, maar vooral door verwijding van de verstopte kransslagader (dotteren: verwijding met een ballon en plaatsing van een stent).

In het geval van gastro-oesofageale reflux, schrijft de arts medicijnen voor om maagzuur te verminderen of te neutraliseren. Het heeft met name protonpompremmers, bijvoorbeeld omeprazol, of antacida.

In het geval van pleuritis is een antibioticabehandeling noodzakelijk om de ziekteverwekkers te elimineren.

Waar kan pijn op de borst vandaan komen?

Stress of een angststoornis veroorzaken bijvoorbeeld vaak pijn op de borst en angst. Vertebrale blokkades, spanning en pijnlijke spieren of brandend maagzuur worden ook beschouwd als triggers voor de symptomen. De aangedane persoon is vaak niet in staat te identificeren wat de pijn heeft veroorzaakt.

Wanneer is pijn op de borst gevaarlijk?

Ernstige pijn op de borst die langer dan vijf minuten aanhoudt, is het meest voor de hand liggende teken van een hartaanval. De pijn kan uitstralen naar de onderkaak, armen, bovenbuik of bovenrug tussen de schouderbladen.

Hoe voelt pijn op de borst?

Het kan een stekende of doffe pijn zijn. Sommige mensen met een borstaandoening beschrijven hun gevoel ook als ongemak, beklemd gevoel, druk, opgeblazen gevoel, branderig gevoel of pijn. Soms hebben de getroffenen ook pijn in de rug, nek, kaak, bovenbuik of arm.

Waar is hartaanval pijn op de borst?

De typische tekenen van een hartaanval zijn: Een sterk gevoel van beklemming of druk op de borst. stekende, brandende of drukkende pijn achter het borstbeen. Pijn die uitstraalt naar de linker- of rechterarm, rug, nek of bovenbuik.

Kunt u met pijn op de borst naar de huisarts?

Volgens de richtlijn voor pijn op de borst van de Duitse Vereniging voor Algemene Geneeskunde en Huisartsgeneeskunde, maken de volgende criteria een situatie mogelijk levensbedreigend en vereisen onmiddellijke ziekenhuisopname: Tekenen van acuut falen van de bloedsomloop. Verlaagd bewustzijnsniveau en/of verwardheid.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*