Bijwerkingen na hartkatheterisatie

John
8 Min Read

Hartkatheterisatie kan voor verschillende tests worden gebruikt, waaronder:

 • Angiografie
 • Identificatie en kwantificering van shunts
 • Endomyocardiale biopsie
 • Intravasculaire echografie
 • Cardiale output meting
 • Metingen van het myocardmetabolisme

Deze tests zorgen voor een nauwkeurige definitie van de anatomie van de kransslagader, de hartfunctie en de hemodynamiek van de longslagader om diagnoses te stellen en artsen te helpen de behandeling te sturen.

Hartkatheterisatie vormt ook de basis voor sommige therapeutische benaderingen (zie Percutane coronaire interventies).

Hoe wordt een hartkatheterisatie uitgevoerd?

Hoe wordt een hartkatheterisatie uitgevoerd?
 • Na lokale anesthesie wordt een slagader doorboord in de lies of pols en wordt de hartkatheter voorzichtig opgevoerd naar de gewenste locatie in het hart of naar de kransslagaders onder constante visuele controle op de monitor (fluoroscopie met röntgenstralen).
 • Röntgencontrastmiddel wordt rechtstreeks in de kransslagaders geïnjecteerd via de hartkatheter en tegelijkertijd worden röntgenfoto’s gemaakt waarop de kransslagaders gevuld met contrastmiddel te zien zijn (coronaire angiografie). Dit betekent dat vernauwingen of occlusies nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd.
 • Indien nodig kunnen tijdens het onderzoek nog diverse behandelingen via de hartkatheter worden uitgevoerd. Vaatvernauwingen kunnen worden vergroot (ballondilatatie) en gecorrigeerd door het inbrengen van een interne vasculaire ondersteuning (stent). Hartritmestoornissen kunnen ook worden behandeld met zogenaamde katheterablatie. Het hartweefsel dat verantwoordelijk is voor de hartritmestoornissen wordt vernietigd door hitte.
 • Na afloop van het onderzoek wordt de hartkatheter verwijderd en wordt de prikplaats behandeld met een drukverband.

Lees ook :- Vernauwing halsslagader symptomen

Wat zijn de gevolgen van een hartkatheteronderzoek (coronaire angiografie)?

Risico’s en bijwerkingen van deze onderzoeksprocedure zijn enerzijds blootstelling aan straling, aangezien dit een langdurig röntgenonderzoek is. In principe moet je natuurlijk altijd proberen je eigen lichaam te beschermen tegen hoogenergetische stralen zoals röntgenstralen, omdat dit het risico vergroot op het ontwikkelen van schade aan het genetisch materiaal van de cellen met mogelijke daaropvolgende degeneratie, d.w.z. kanker. Daarom worden er allerlei technische voorzorgsmaatregelen genomen om de blootstelling van uw lichaam aan röntgenstraling zo laag mogelijk te houden.

Anderzijds wordt een contrastmiddel gebruikt dat meestal jodium bevat om de kransslagaders zichtbaar te maken, zodat dit de nieren kan beschadigen, die dit contrastmiddel moeten uitscheiden. Vooral als de nieren al beschadigd zijn, kan extra blootstelling aan het contrastmiddel nierfalen veroorzaken. Het enige effectieve beschermingsmechanisme om uw eigen nieren voor te bereiden op blootstelling aan het contrastmiddel, is door voldoende te drinken. Zorg er daarom voor dat u de dag voor het hartkatheteronderzoek voldoende water drinkt. Voorafgaand aan het onderzoek worden uw nierwaarden routinematig gecontroleerd en indien nodig wordt bij lichte verhogingen een extra infuusbehandeling gegeven om de nieren voor en na de behandeling zo goed mogelijk van vloeistof te voorzien. Bovendien kunnen allergische reacties op het contrastmiddel optreden, dus als bekend is dat u een allergische neiging heeft of als u misschien al eerder een overgevoeligheidsreactie heeft ontwikkeld, moet u dit aan uw arts vertellen.

Het is belangrijk om vóór het hartkatheteronderzoek te zorgen voor een normale schildklierfunctie, anders kan het in het contrastmiddel aanwezige jodium bij een voorheen onontdekte schildklierhyperfunctie na toediening van het jodiumhoudende contrastmiddel leiden tot gevaarlijke ontsporing van de schildklierfunctie . Daarom wordt vóór elk hartkatheteronderzoek de schildklierfunctie gecontroleerd met een laboratoriumwaarde (TSH).

Lees ook :- Ace remmers bijwerkingen

Wat zijn de frequente gevolgen van hartkatheterisatie (coronaire angiografie)?

Een van de meest voorkomende, maar meestal zeer beheersbare complicaties is een bloeding in de punctieplaats van de slagader. In tegenstelling tot een normale bloedafname, die plaatsvindt vanuit een ader, wordt bij een hartkatheteronderzoek een slagader aangeprikt, waarbij de druk vele malen hoger is dan in een ader. In de meeste gevallen kunnen dergelijke complicaties op de prikplaats worden verholpen door langdurige drukbehandeling. In zeer zeldzame gevallen moet een vaatchirurg worden geraadpleegd. In zeer zeldzame gevallen kunnen er ook complicaties optreden in de kransslagaders zelf, zoals een scheur in de kransslagader of een bloeding in het hartzakje, waardoor een nooddrainage nodig is met verlichting van het hartzakje. Zeer zeldzame ernstige complicaties zijn onder meer de ontwikkeling van een hartaanval of beroerte of andere bloedvatafsluitingen als gevolg van bloedvatafzettingen of bloedstolsels die tijdens het onderzoek zijn losgekomen. De kans op overlijden tijdens het hartkatheteronderzoek is zeer laag, zeker als er geen vernauwing hoeft te worden behandeld. Maar ook als een vernauwing verwijd moet worden en behandeld moet worden met een stent, ligt het sterftecijfer in het ziekenhuis, als er niet tegelijkertijd een hartinfarct is, ligt het tussen de 0,4 en 0,7 procent, als er een hartinfarct moet worden onderzocht en behandeld, het sterftecijfer is natuurlijk hoger en is tot 4,5 procent van de patiënten met het zogenaamde acuut coronair syndroom (Ärzteblatt 9/10/14). Het onderzoek van de hartkatheter is dus een ingreep met zeer weinig complicaties.

Lees ook :- Open hart operatie overlevingskans

Wanneer wordt een hartkatheterisatie gebruikt?

Een hartkatheteronderzoek wordt gebruikt om ziekten van het hart en de kransslagaders te diagnosticeren en te behandelen.

Veelvoorkomende redenen voor een hartkatheterisatie zijn:

 • Coronaire hartziekte, vernauwde kransslagaders, angina pectoris
 • Hartaanval
 • klepziekte
 • hartafwijking
 • Hartfalen (hartfalen)
 • Voor operatieplanning (bijv. voor bypass, hartklepbediening).

Heeft hartkatheterisatie risico’s of bijwerkingen?

Dit onderzoek is over het algemeen laag risico. Op de prikplaats kan een blauwe plek verschijnen. Intolerantiereacties op het contrastmiddel zijn zeldzaam, maar mogelijk. Ernstige verwondingen aan de kransslagaders of hartkloppingen veroorzaakt door de hartkatheter zijn zeer zeldzaam. Gevaarlijke hartritmestoornissen of andere ernstige complicaties zoals een hartaanval of beroerte die een spoedbehandeling vereisen, komen slechts uiterst zelden voor. Er is een bepaalde hoeveelheid stralingsblootstelling als gevolg van de blootstelling aan röntgenstralen.

Hoe lang duurt een hartkatheterisatie?

Een plaatselijke verdoving wordt toegediend om de introductieplaats te verdoven. De katheter wordt vervolgens door de grote bloedvaten naar de hartkamers en/of kransslagaders gebracht. De operatie moet in het ziekenhuis worden uitgevoerd en duurt 40-60 minuten.

Wat betekent rechterhartkatheterisatie?

Rechter hartkatheterisatie is een invasief onderzoek dat wordt uitgevoerd onder lokale anesthesie met het inbrengen, via een ader van groot kaliber (meestal de femorale ader ter hoogte van de lies), van een katheter die de slagader bereikt via de hartlong.

Hoe wordt een katheterisatie uitgevoerd?

De cardioloog brengt voorzichtig een lange, dunne buis, een katheter genaamd, in een ader of slagader in de nek of lies van uw kind. De lies is het gebied aan de bovenkant van het been. Vervolgens wordt de katheter door de ader of slagader naar het hart van uw kind geleid.

Welke complicaties kunnen optreden tijdens hartkatheterisatie?

De complicaties die kunnen optreden bij een hartkatheteronderzoek zijn onder meer hartpijn (angina pectoris), hartritmestoornissen, overgevoeligheidsreacties op het contrastmiddel, misselijkheid, postoperatieve bloeding in de lies, vorming van blauwe plekken en infecties op de prikplaats.

Hoe gevaarlijk is hartkatheterisatie?

Het diagnostisch hartkatheteronderzoek wordt als een veilige onderzoeksmethode beschouwd. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam. Op het punt waar de katheter werd ingebracht, kunnen er kleine bloedingen of grotere kneuzingen zijn.

Share This Article
Leave a comment