Klachten na hartinfarct

John
17 Min Read

Een hartaanval (hartinfarct) treedt op wanneer een bloedvat in de hartspier (kransslagader) afsluit. De spier wordt dan afgesneden van de zuurstoftoevoer en kan zijn werk niet meer doen. Een hartaanval kan levensbedreigend zijn! Het is daarom belangrijk om de symptomen van een hartinfarct zo vroeg mogelijk te herkennen. Hier leest u alles wat u moet weten over waarschuwingssignalen, oorzaken en behandelmogelijkheden en eerste hulp bij een hartinfarct.

Wat is een myocardinfarct?

Wat is een myocardinfarct?

Myocardinfarct (MI), of “hartaanval” in alledaagse taal, is de dood van hartcellen als gevolg van een gebrek aan vascularisatie en dus oxygenatie van deze cellen. Meestal is een IDM te wijten aan de plotselinge obstructie van een kransslagader door een stolsel (“trombus”).

Hoe werkt het hart? Het hart fungeert als een “pomp” in het lichaam. Het stuwt het bloed door het lichaam en speelt daarom een drijvende rol in de bloedcirculatie. Tijdens een hartinfarct raken een of meer van de slagaders die het hart van bloed voorzien (kransslagaders) verstopt. Het bloed passeert niet langer en het gebied van het hart dat normaal door deze slagader wordt geïrrigeerd, wordt dan beroofd van bloed. Als de slagader niet snel wordt afgesloten, “sterft” een deel van het hartspierweefsel af.

Andere soorten infarcten

Herseninfarct
Dit wordt herseninfarct genoemd, een andere naam voor ischemische beroerte.

Mesenteriaal infarct
Op darmniveau spreken we van een mesenteriaal infarct.

Longinfarct
Bij een longinfarct zijn de longen betrokken.

Botinfarct
Een botinfarct is een laesie in het botweefsel veroorzaakt door een verstopping van de slagader die zorgt voor de irrigatie ervan.

Lees ook :- Leefregels na longembolie

Wat veroorzaakt een stille hartaanval?

De oorzaken van een stille hartaanval zijn dezelfde als die van een typische hartaanval. Een van de redenen waarom de hartaanval bij diabetici ongebruikelijk stil is, is bijvoorbeeld dat diabetespatiënten neuropathie kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat een te hoog bloedsuiker- en insulinegehalte de bloedvaten beschadigen en een blijvend effect hebben op het zenuwstelsel, waardoor de waarneming van symptomen vermindert. In ons specialistische artikel Diabetes mellitus leest u over de verschillende soorten diabetes en welke effecten ze hebben.

Een andere oorzaak is vaatwandverkalking (arteriosclerose) van de slagaders. Atherosclerose betekent dat er minder bloed door het lichaam kan stromen. Als gevolg hiervan bereiken bij elke grote fysieke of mentale belasting niet genoeg zuurstof en voedingsstoffen de organen en het hart. Er kan een stille hartaanval optreden, waardoor de hartspier afsterft, net als bij een klassieke hartaanval. Hoe arteriosclerose precies ontstaat en welke risicofactoren het kan veroorzaken, leest u in ons specialistisch artikel over hoge bloeddruk.

Lichamelijke en mentale stress kan worden veroorzaakt door stress in het dagelijks leven, op het werk of in het gezin, maar ook door roken, gebrek aan lichaamsbeweging en overgewicht. Het resultaat van een stille hartaanval is vaak een uitgesproken pompzwakte van het hart. Dit veroorzaakt een verhoogde hartslag en hartritmestoornissen en beperkt zo het dagelijks leven van de getroffenen permanent. Door de littekens van de hartspier wordt de levensverwachting vele malen korter en blijft het hart permanent beschadigd. Bovendien neemt het risico op een nieuwe hartaanval toe. Waarom precies elke tweede hartaanval stil is, is nog niet opgehelderd.

Lees ook :- Hartstilstand symptomen vooraf

Symptomen van hartinfarct

Hoewel de presentatie van een hartaanval zeer subjectief kan zijn, wordt het klinische beeld meestal gedomineerd door één enkel symptoom: pijn op de borst.

Deze pijn heeft zeer specifieke kenmerken, namelijk:

 • Kwaliteit : Het wordt beschreven als een gevoel van gewicht, beklemming of brandend gevoel op de borst. Het is zo sterk dat het bij de patiënt een hevige angst of zelfs het gevoel van een naderende dood veroorzaakt.
 • Locatie: Het is diep en bevindt zich in het midden van de borst, net achter het borstbeen. Het kan ook uitstralen naar andere locaties, waaronder de linkerarm, nek, kaak, rug of bovenbuik.
 • Duur: De typische duur is ongeveer 30-40 minuten, in tegenstelling tot de pijn van angina pectoris die maximaal 20 minuten duurt.
 • Incoercibility: Een ander kenmerk dat pijn bij een hartaanval onderscheidt van angina, is dat het, in tegenstelling tot angina, niet verdwijnt als de patiënt rust of anti-angineuze medicijnen gebruikt.

Een dergelijke gekarakteriseerde pijn zou iemand moeten doen vermoeden dat de gebeurtenis plaatsvindt en verdient te worden opgevangen door de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp.

Aan de andere kant zijn er patiënten bij wie een hartinfarct op een subtielere manier optreedt, soms zonder pijn te doen: in dit geval spreken we van een “stille hartaanval”. Mensen met een risico op het ontwikkelen van een stille hartaanval zijn mensen met een verminderde pijngevoeligheid, zoals mensen met langdurige diabetes.

Naast pijn kunnen symptomen van een hartaanval zijn:

 • koud zweet,
 • tachycardie,
 • ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu),
 • misselijkheid en overgeven ,
 • verlies van kracht ( asthenie ),
 • verwardheid .

Waarschuwingssymptomen

Als sommige hartaanvallen even plotseling als intens optreden, treedt bij de meeste patiënten een subtiel en progressief begin op, gekenmerkt door slechts milde pijn of zelfs een schijnbaar onbeduidend ongemak; het wordt aanbevolen om het enkele alarmnummer te gebruiken in het geval dat het volgende verschijnt:

 • Ongemak op de borst (de meeste patiënten klagen over een ongemak in het midden van de borstkas dat niet verdwijnt en in de loop van de tijd aanhoudt, of dat een fluctuerende trend vertoont; een gevoel van onaangename druk, een soort knijpen of een openhartige pijn kan worden beschreven).
 • Ongemak in andere delen van het bovenlichaam (niet alleen de armen, maar mogelijk ook de rug, nek, kaak of buik).
 • Kortademigheid en/of onverklaarbare kortademigheid, met of zonder pijn op de borst.

Andere mogelijke eerste symptomen zijn koud zweet, misselijkheid of duizeligheid.

Symptomen van een hartaanval, verschillen tussen mannen en vrouwen

Als in beide gevallen de pijn / het ongemak in het midden van de borstkas het belangrijkste symptoom is, hoewel niet altijd aanwezig, is het mogelijk om enkele verschillen tussen mannen en vrouwen te identificeren. Bij het vrouwelijk geslacht, bijvoorbeeld, treedt a posteriori een verhoogd gevoel van vermoeidheid op in de 3-4 weken voorafgaand aan het evenement, samen met kortademigheid en abnormale pijn in de nek, rug of kaak.

Volgens de American Heart Foundation ervaren vrouwen meestal bijkomende symptomen, zoals kortademigheid, misselijkheid / braken en rug- of kaakpijn.

In elk geval moet worden benadrukt dat in plaats van over verschillende symptomen te praten, het juister zou zijn om te zeggen dat dezelfde symptomen met verschillende frequentie voorkomen bij de twee geslachten.

Lees ook :- Aneurysma aorta symptomen

Wat zijn de complicaties van een hartaanval?

De complicaties van een hartinfarct zijn afhankelijk van de omvang van de schade aan het hart en zijn van verschillende typen.

 • Veranderingen in het hartritme (aritmieën) . Als de hartspier wordt beschadigd door een hartaanval, kunnen elektrische “kortsluitingen” ontstaan ​​die aanleiding geven tot abnormale hartritmes, waarvan sommige gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn (bijv. ventriculaire tachycardie, ventriculaire fibrillatie, enz.).
 • Hartfalen (of hartfalen). De hoeveelheid beschadigde hartspier kan zodanig zijn dat de resterende gezonde spier niet meer in staat is om het bloed voldoende naar het lichaam te pompen. Dit vermindert de bloedtoevoer naar weefsels en organen en kan kortademigheid, vermoeidheid en gezwollen enkels veroorzaken. Hartfalen kan tijdelijk (acuut) zijn en verdwijnen nadat het hart, “verdoofd” door het infarct, binnen enkele dagen of weken herstelt, maar het kan ook een chronische aandoening worden na uitgebreide en permanente hartschade door de hartaanval. ‘hartaanval. In extreme gevallen kan cardiogene shock optreden waarbij de schade aan de hartspier zo groot is dat het het vermogen om druk te genereren en alle andere weefsels van het lichaam van bloed, zuurstof en voedingsstoffen te voorzien, ondermijnt; vaak dodelijke toestand.
 • Hart breken. Delen van de hartspier die verzwakt zijn door een hartaanval kunnen scheuren, vaak met fatale gevolgen.
 • Hartklep problemen. Hartkleppen kunnen hun functionele capaciteit verliezen door schade door een hartinfarct. De situaties die zich voordoen zijn vaak levensbedreigend.

Diagnose van hartinfarct

De beoordeling van het hartinfarct (diagnose) wordt uitgevoerd in het ziekenhuis, op een gespecialiseerde afdeling (coronaire afdeling) of direct op de hemodynamische afdeling.

Elektrocardiografie

Elektrocardiografie (ECG) is een belangrijke test voor het bepalen van een hartaanval en moet binnen 10 minuten na opname worden gedaan.
Het meet de elektrische activiteit van het hart: elke hartslag produceert elektrische impulsen die een speciaal apparaat (elektrocardiograaf) registreert en een spoor produceert, zichtbaar op papier of elektronisch (video), dat door de arts zal worden geïnterpreteerd.
Het veroorzaakt geen ongemak en de uitvoering ervan duurt enkele minuten: het omvat de toepassing van sensoren (elektroden), kleine zuignappen op de armen, benen en borst die elektrische signalen opvangen die door het hart worden geproduceerd en via kabels naar het apparaat verzenden (elektrocardiograaf).
Het ECG is belangrijk omdat het helpt de aanwezigheid van een hartaanval te bevestigen en het type letsel vast te stellen, zodat u de meest effectieve behandeling kunt kiezen.

Bloedanalyse

Schade aan het hart veroorzaakt door een hartaanval zorgt ervoor dat bepaalde specifieke eiwitten (hartmarkers) in het bloed vrijkomen. Hun niveaus worden gemeten tijdens de uren / dagen na ziekenhuisopname om de omvang van hartschade te verifiëren en om de effectiviteit van de toegediende behandelingen te bepalen.

Röntgenfoto van de borst

Röntgenfoto’s van de borstkas kunnen nuttig zijn om vast te stellen (diagnose) of de huidige aandoeningen worden veroorzaakt door een hartaanval of door andere oorzaken, zoals een luchtbel in de longen (pneumothorax).
Röntgenfoto’s van de borst kunnen ook worden gebruikt om te controleren op complicaties na een hartaanval, zoals vochtophoping in de longen (longoedeem).

Echocardiogram

Echocardiografie is een onderzoek waarbij een ultrasone sonde wordt gebruikt om een ​​beeld te krijgen van de structuur van het hart. Het kan nuttig zijn om precies te identificeren welke delen van het hart zijn beschadigd en hoe de schade de hartfunctie heeft veranderd.

Coronaire angiografie

Coronaire angiografie (coronaire angiografie) stelt u in staat om te bepalen of er een onderbreking of vermindering van de bloedstroom in de kransslagaders is en om de exacte locatie te bepalen. Het wordt gedaan door een dunne buis (katheter) in de dijbeenslagader (in de lies) of in de radiale slagader (in de arm) te steken. De katheter wordt via het op video geprojecteerde röntgenbeeld naar de kransslagaders geleid. Een speciale vloeistof, radiografisch zichtbaar (contrastmiddel), wordt door de katheter geïnjecteerd en maakt het mogelijk, door de stroom ervan te observeren, het exacte punt van de vernauwing of occlusie van de kransslagader te lokaliseren en op de juiste manier in te grijpen.

Behandeling en zorg hartinfarct

“Tijd is spier” is een typische uitdrukking die wordt gebruikt om de urgentie van een hartaanval te benadrukken: het betekent dat elke minuut die wordt verspild voordat de therapie wordt gestart, gelijk staat aan de dood van een deel van de hartspier.

De eerste maatregel die bij een hartaanval moet worden genomen, is daarom de patiënt onmiddellijk naar de eerste hulp te sturen, waar hij de meest geschikte behandeling kan krijgen.

Helaas is deze behandeling niet curatief (dode cellen kunnen op geen enkele manier worden vervangen), maar heeft het enige doel de schade te beperken door te voorkomen dat het infarctgebied zich verspreidt. Er wordt daarom geprobeerd het hart te revasculariseren, dat wil zeggen een geldige bloedstroom naar het getroffen gebied te herstellen. Dit kan op twee manieren worden bereikt:

 • Trombolyse: het is een farmacologische behandeling die gericht is op het oplossen van eventuele trombi die de kransslagaders hebben afgesloten. Het is duidelijk dat het alleen effectief is als de hartaanval secundair is aan trombose en zelfs in dit geval moet het snel worden toegediend om effect te hebben.
 • Chirurgische ingreep: De chirurgische ingreep kan worden uitgevoerd in thoracotomie (dwz door de borst van de patiënt te openen) of door katheterisatie (met een instrument omhoog gaan door een bloedvat om het hart te bereiken). In elk geval omvat de procedure de plaatsing van een stent, een metalen netvlies dat de coronaire verwijding verwijdt waar deze zou moeten worden vernauwd of eerlijk gezegd zou moeten worden afgesloten.

Als de patiënt de acute fase overleeft, wordt er een therapeutisch protocol gepland met als doel het ontstaan van nieuwe hartaanvallen te voorkomen. Dit bestaat meestal uit een langdurige medicamenteuze behandeling in combinatie met een revalidatieproces, maar als de coronaire circulatie ernstig wordt aangetast, kan dit een dotterbehandeling omvatten.

Hartinfarct voorkomen

Om een nieuw hartinfarct te voorkomen, moeten de risicofactoren worden verminderd:

 • zorg voor een uitgebalanceerd dieet,
 • sporten,
 • NIET ROKEN,
 • vermijd overgewicht,
 • neem regelmatig medicijnen,
 • observeer regelmatig medisch toezicht.

” In de overgrote meerderheid van de gevallen, zelfs als het een plotselinge gebeurtenis lijkt, onthult het infarct een verstopping van de slagaders van het hart (coronaire slagaders), die zeer geleidelijk is opgebouwd over meerdere jaren, onder invloed van cardiovasculair risico factoren”, legt Dr. Boulé uit voordat hij andere risicofactoren opsomt: erfelijkheid, leeftijd, hoge bloeddruk, sedentaire levensstijl, te hoog cholesterol, enz.

Hoe voel je je na een hartaanval?

Patiënten voelen zich zwak, misselijk of hebben moeite met ademhalen. Het doet pijn in de rug of bovenbuik – allemaal tekenen die een leek niet noodzakelijkerwijs associeert met een hartaanval.

Wat gebeurt er als u geen hartaanval merkt?

Ondanks het asymptomatische verloop zijn de gevolgen van een stil myocardinfarct even ernstig als die van een “normaal” myocardinfarct. Want ook hier sterven delen van de hartspier af als gevolg van stoornissen in de bloedsomloop. Deze leiden tot hartritmestoornissen en in het ergste geval tot de dood.

Hoe snel herstel je na een hartinfarct?

Revalidatie duurt in de regel drie weken en dient direct na uw opname in het ziekenhuis te volgen. Naast het voortzetten van de medicamenteuze behandeling, worden hier uw fysieke prestaties weer opgebouwd.

Hoe verandert het leven na een hartaanval?

De meeste patiënten kunnen hun seksuele activiteit hervatten na een hartaanval. De fysieke inspanning tijdens seks wordt vaak overschat en staat ongeveer gelijk aan 1 of 2 verdiepingen klimmen of buiten wandelen.

Share This Article
Leave a comment