Branderig gevoel longen

Branderig gevoel longen

Als een patiënt klaagt over een branderig gevoel in de longen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk dat de algehele situatie en het gedrag worden beoordeeld en dat eventuele reeds bestaande aandoeningen in de diagnose worden opgenomen.

De mogelijkheid dat de verbranding niet uit de longen maar uit het hart komt, moet ook dringend worden overwogen en acute hartaandoeningen moeten vroeg worden opgespoord en behandeld. Bovenal moet hier de hartaanval worden genoemd, die een branderig gevoel in de borst veroorzaakt en zo snel mogelijk moet worden behandeld. Als de verbranding zich daadwerkelijk in de longen bevindt, is het vaak bronchiale astma of acute bronchitis. In zeer zeldzame gevallen kan het ook een aanwijzing zijn voor een tumor in de longen.

Branderig gevoel longen : Oorzaken

Branderig gevoel longen : Oorzaken

Een andere reden voor deze symptomen kan ook bronchiale astma zijn. Deze ziekte is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Er is een obstructie van de luchtwegen, dat wil zeggen een vernauwing die herhaaldelijk leidt tot kortademigheid. De vernauwing van de luchtwegen wordt veroorzaakt door de verhoogde productie van slijm en de spasmen van de bronchiale spieren. Het is juist deze kramp van de bronchiale en ademhalingsspieren die soms leidt tot een branderig gevoel in de borst en de longen. Daarnaast kan de oorzaak van verbranding in de longen ook een longembolie, longkanker zijn, maar ook een pneumothorax of longontsteking. Longkanker komt hieronder in een aparte paragraaf aan de orde. Een pneumothorax treedt meestal plotseling op, vaak als gevolg van een blessure. Lucht komt de pleuraholte binnen via een gat. In feite is er een negatieve druk in de pleuraholte, zodat de longen de ademhalingsbewegingen kunnen volgen maar niet instorten, d.w.z. samentrekken (de eigenlijke inspanning van de longen is om samen te trekken). Als er lucht in deze spleet komt, kunnen de longen niet meer voldoende uitzetten en wordt de onderdruk verstoord. Longcollaps kan optreden. De intensiteit van de pneumothorax hangt volledig af van de grootte van de verwonding en kan ofwel nauwelijks merkbaar zijn of acute, ernstige symptomen veroorzaken. Dit is in ieder geval een uiterst gevaarlijke situatie voor de getroffenen en moet onmiddellijk worden behandeld. In het geval van een longembolie worden bloedvaten in de longen geblokkeerd door een trombus en wordt de bloedstroom (in het gebied waarvoor het vat verantwoordelijk is) gestopt of sterk verminderd. Longontsteking is een ontsteking van het longweefsel en wordt veroorzaakt door virussen, bacteriën of schimmels. Het treft vaak mensen met een zwak immuunsysteem, zoals ouderen en jonge kinderen, bijzonder hard of mensen die vatbaar zijn voor een andere medische aandoening. Ook hier worden de ademhalingsspieren bijzonder belast en dit kan leiden tot een branderig gevoel in de longen.

Branden in de longen door astma

Astma is een chronische luchtwegaandoening die vaak in de kindertijd begint. Het leidt tot een aanval van kortademigheid die wordt veroorzaakt door een vernauwing van de luchtwegen. Zo’n vernauwing van de luchtwegen kan veroorzaakt worden door allerlei prikkels, bij astmapatiënten zijn het meestal dezelfde prikkels die de vernauwing veroorzaken, bijvoorbeeld verkoudheid of bepaalde allergenen.
Als u een geluid hoort bij het uitademen, wordt dit een expiratoire stridor genoemd.

Een branderig gevoel op de borst kan een van de symptomen zijn van een astma-aanval. Een acute astma-aanval wordt meestal behandeld met astmasprays die verschillende actieve ingrediënten bevatten om de luchtwegen te verwijden en ontstekingen in de luchtwegen te verminderen.

Branden in de longen als je verkouden bent

Een verkoudheid die de longen en luchtwegen aantast (bronchitis) kan een branderig gevoel op de borst veroorzaken.
Heel vaak is er een hoest die moeilijk onder controle te houden is, die de symptomen kan veroorzaken en verergeren, verhoogde temperatuur tot koorts en algemene symptomen zoals hoofdpijn en pijn in het lichaam.
Dit wordt meestal veroorzaakt door virussen die zich vermenigvuldigen in de luchtwegcellen, wat leidt tot ontsteking daar en het activeren van zenuwvezels die het brandende gevoel kunnen produceren. De verkoudheid wordt meestal na een week beter, maar het hoesten en branderig gevoel kan tot 4 weken aanhouden.

Acute bronchitis als oorzaak van verbranding in de longen

Het is vaak een acute bronchitis, die ook een branderig gevoel in de longen kan veroorzaken. De luchtwegen zwellen steeds meer op en het slijmvlies in de bronchiën raakt ontstoken. In dit geval worden de symptomen vaak voorafgegaan door een hoestbui, die zeer ernstig kan zijn. In het begin is het vaak erg droog en wordt het dan slijmerig. Door de herhaalde hoestaanvallen worden de ademhalingsspieren vaak zo zwaar belast dat er pijn in de longen ontstaat.

Branden in de longen na longontsteking

Na een longontsteking bevinden de longen zich in een genezingsproces dat enige tijd kan duren. Symptomen kunnen aanhouden vanwege de beschadigde luchtwegen, zoals een branderig gevoel in de longen. Deze kunnen tot vier weken duren. Daarna moet worden overwogen of er naast de longontsteking nog een andere, naast elkaar bestaande oorzaak kan zijn, zoals brandend maagzuur of slecht onder controle te houden astma. Ten slotte kan een tumor ook leiden tot obstructie van de luchtwegen en de natuurlijke reinigingsfunctie van de luchtwegen verstoren. Dit kan de ontwikkeling van longontsteking bevorderen.

Lees ook :- Schildklier en alcohol

Branderig gevoel longen : Symptomen

Onder de verschillende symptomen die longkanker kan veroorzaken, noemen we er enkele die gemeenschappelijk zijn voor andere, minder ernstige aandoeningen. Het is echter belangrijk om medische controles te ondergaan, zowel als een van de volgende symptomen of pathologische beelden voor de eerste keer verschijnt, of als het verergert bij personen die het al hadden:

 • Hoesten: droge hoest of slijm, soms met bloedvlekken, is aanwezig in 70% van de gevallen van longkanker. Aangezien het zelfs al jaren wordt waargenomen bij de meeste personen met chronische bronchitis, bij rokers of bij werknemers die worden blootgesteld aan irriterende stoffen van de luchtwegen, kan het ontsnappen als een alarmsymptoom van longkanker. Het is van fundamenteel belang dat de persoon die de hoest ontwikkelt en zijn verwijzer goed letten op veranderingen in de intensiteit en duur van de hoest in de tijd en op veranderingen in de kenmerken ervan, bijvoorbeeld van een vette hoest naar een droge hoest.
 • Haemophtoe: bestaat uit een roze kleur sputum, met een schuimig uiterlijk en met slijm. Dit symptoom kan ook te wijten zijn aan niet-kankerachtige ziekten zoals tuberculose, chronische bronchitis, mitralisklepstenose van het hart, bronchiëctasie (abnormale verwijding van de bronchiolen), longinfarct.
 • Aanhoudende pijn op de borst: het kan verergeren bij het ademen en bij de variatie van de houding die het individu inneemt. De oorzaken kunnen, naast de tumor, een ontsteking van het borstvlies zijn door infecties, maar ook uitzaaiingen gelokaliseerd in de botten van de romp of in de wortels van de zenuwen. Wanneer ze in de zenuwen zitten, treedt het Claude Bernard-Horner-syndroom op.
 • Recidiverende infecties van de luchtwegen : een hoge frequentie van bronchitis of longontsteking of hun trage genezing, vooral als het wordt gedetecteerd bij een persoon met risicofactoren voor longkanker, moet de aandacht van de patiënt zelf en de arts trekken en evaluaties stimuleren specifieke diagnostiek .
 • Koorts: het is bijna altijd het gevolg van een longontsteking die als post-obstructief wordt gedefinieerd, omdat het te wijten is aan een ontsteking of een laesie die een deel van de luchtwegen heeft geblokkeerd. De aanwezigheid van een kanker die een bronchus gedeeltelijk of volledig blokkeert, kan een ineenstorting van de overeenkomstige lob van de long veroorzaken, dat wil zeggen atelectase, wat op zijn beurt de ontwikkeling van een infectie bevordert. Koorts kan gepaard gaan met een productieve hoest, bloeding uit de mond en pijn op de borst.
 • Ademhalingsmoeilijkheden, kortademigheid, piepende ademhaling (kortademigheid) : dit zijn ook veel voorkomende symptomen, maar ze veroorzaken niet altijd de juiste alarmering, omdat ze al aanwezig zijn bij de persoon die andere luchtwegaandoeningen heeft ontwikkeld waarmee later kanker wordt geassocieerd. Dyspnoe hangt met name af van het verminderde vermogen van de longen om een ​​normale ademhalingsactiviteit uit te voeren en wordt door de patiënt ervaren als ademhalingsmoeilijkheden, “kortademigheid”, een gevoel van beklemming, min of meer intense honger naar lucht, een gevoel van verstikking. De ademhaling is kortom moeilijk en geforceerd, moeizaam, versneld of vertraagd, in ieder geval vaak onregelmatig van ritme.
 • Heesheid: verandering van de stem die schel en schel wordt.
 • Dysfonie: bestaat uit de wijziging van de toon van de stem, die hees of bitonaal wordt.
 • Dysfagie: het is over het algemeen een teken van gevorderde ziekte, omdat het te wijten is aan de groei van een tumormassa, die op de slokdarm drukt, die een tijdje grenst aan de belangrijkste luchtwegen. In het begin komt het met tussenpozen voor en de patiënt voelt pijn bij het doorslikken van vast voedsel, daarna wordt het persistent en kan het ook optreden bij het drinken van vloeistoffen.
 • Zwelling van het gezicht of de hals.
 • Pijn en zwakte in de schouders, armen en handen

Een andere factor die het moeilijk maakt om longkanker op te sporen, is dat de symptomen die door de primaire laesie worden veroorzaakt, worden toegeschreven aan andere ziekten en dat zich in de tussentijd uitzaaiingen vormen in andere delen van het lichaam, die tekenen en symptomen veroorzaken die geen verband houden met . longen. Afhankelijk van de organen en weefsels waar de metastasen zich hebben verspreid, is er botpijn, al dan niet geassocieerd met fracturen, hoofdpijn, bloedingen, zwakte en trombusvorming. Een ongerechtvaardigd verlies van eetlust in verband met gewichtsverlies zijn algemene symptomen die niet direct verband houden met de ontwikkeling van de kanker, maar er het gevolg van zijn.

Lees ook :- Vocht in longen en buik

Mogelijke complicaties

Aangezien het brandende gevoel in de borstkas kan worden veroorzaakt door ernstige medische aandoeningen, kan het niet behandelen ervan leiden tot ernstige complicaties en blijvende schade. Zodra de onderliggende oorzaak is gediagnosticeerd, is het belangrijk dat de patiënt het behandelplan volgt dat door de arts is opgesteld om het risico op mogelijke complicaties te verminderen, waaronder:

 • Cardiogene shock
 • Erosieve oesofagitis
 • Brandend maagzuur
 • Hartaanval
 • pneumothorax

Lees ook :- Bloedarmoede herkennen ogen

Branderig gevoel longen : Behandeling

De therapie is afhankelijk van de onderliggende ziekte en kan zeer divers zijn. Er zijn niet veel behandelingsopties voor acute bronchitis. Als de bronchitis bacterieel is, d.w.z. veroorzaakt door bacteriën, is het zinvol om een ​​antibioticum te geven. Bronchitis geneest meestal vanzelf. Het toedienen van hoestonderdrukkers is mogelijk, maar wordt vaak geweigerd omdat het overgeproduceerde slijm moet worden opgehoest. Soms veroorzaakt de sterke hoest echter slaapproblemen en hier kun je zeker hoestsiroop en andere gebruiken Hoestonderdrukkers toedienen. In het geval van bronchiale astma wordt het medicijn op zijn beurt in de meeste gevallen ingeademd en dienovereenkomstig ingenomen met inhalatoren. Als de ziekte verband houdt met werk of huisdieren of een allergie, is het vaak mogelijk om de situatie te verhelpen door weg te blijven van de dieren of plaatsen die de astma veroorzaken. De belangrijkste geneesmiddelen omvatten een grote verscheidenheid aan glucocorticoïden. Een longembolie is een acute levensbedreigende situatie en moet onmiddellijk in het ziekenhuis worden behandeld. De zuurstoftoevoer is belangrijk en de toediening van hemostatische medicijnen. Vaak moet de bloedsomloop worden gestabiliseerd en moet de trombus worden verwijderd met een katheter of een operatie. Het kan echter ook voorkomen dat de trombus weer loslaat. Net als bij bronchitis is het bij longontsteking net zo belangrijk om de ziekteverwekker te identificeren en de juiste medicatie toe te dienen. Dit kunnen antibiotica, antivirale middelen of antimimetica zijn. Afhankelijk van de aanvullende symptomen kunnen bijvoorbeeld ook antipyretica worden gebruikt, vooral als de patiënt tot een van de risicogroepen behoort, zoals ouderen of kleine kinderen. Het is ook belangrijk dat hoestonderdrukkers en slijmoplossende medicijnen worden toegediend. Afhankelijk van de toestand van de patiënt kan ook opname in het ziekenhuis noodzakelijk zijn. Een pneumothorax wordt behandeld door een thoraxslang te plaatsen om de lucht in de pleuraholte te evacueren. Als het slechts een zeer lichte pneumothorax is, die vaak helemaal niet wordt herkend, wordt de lucht meestal geleidelijk door het lichaam zelf verwijderd. Als het een Pneumothorax is die het gevolg is van een ongeval, dan moeten de uitwendige en inwendige verwondingen en eventueel binnengedrongen bloed ook worden afgezogen en behandeld. De stabilisatie van de bloedsomloop kan ook worden toegevoegd als de pneumothorax al ernstige gevolgen heeft gehad voor het lichaam.

Wat betekent een branderig gevoel in de longen?

Longontsteking wordt vaak veroorzaakt door ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen of, zeldzamer, schimmels. De ziekteverwekkers beschadigen het longweefsel en veroorzaken een ontstekingsreactie in de longen. Er is zwelling van het longweefsel (oedeemvorming).

Wat helpt tegen verbranding in de longen?

De beste therapie voor eenvoudige, acute bronchitis is bedrust en huismiddeltjes. Bij krampen van de luchtwegen, hoge koorts of andere bedreigende symptomen moet u naar de huisarts. Evenzo moet een arts worden geraadpleegd als de bronchitis weken aanhoudt of vaak terugkeert.

Waarom branden de longen na het hardlopen?

Als je ademt, reinigt, verwarmt en bevochtigt je neus de lucht. Maar als je oefent, adem je sneller, dieper en meer door je mond. Als gevolg hiervan is de lucht die de longen instroomt niet zo warm en vochtig als gewoonlijk. Hierdoor kunnen de slijmvliezen in de bronchiën opzwellen.

Wat betekent het als je longen pijn doen?

Andere oorzaken die bijdragen aan ontsteking van het borstvlies zijn: reumatoïde artritis, longembolie, lupus erythematosus, asbestgerelateerde ziekten, thoracaal trauma en tumor van het borstvlies. Een ineenstorting van de long (een typisch symptoom van pneumothorax) kan ook het ontstaan van pleuritis bevorderen.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*