Gordelroos gezicht beginstadium

John
9 Min Read

Gordelroos is een besmettelijke ziekte die de huid en zenuwen aantast en die tot 25 procent van de volwassenen minstens één keer in hun leven treft. Naast pijnlijke huiduitslag kan gordelroos ook een ernstig beloop hebben en tot gevolgschade leiden. Een vroege start van de behandeling is daarom erg belangrijk. Hier leggen we uit hoe gordelroos ontstaat, welke symptomen kunnen optreden, of er kans is op infectie en hoe een infectie het beste behandeld kan worden.

Gordelroos: Hoe het ontstaat?

Gordelroos: Hoe het ontstaat?

Gordelroos (herpes zoster) wordt veroorzaakt door een infectie met het varicella zoster-virus. Wanneer het varicella-virus voor het eerst grote schade aanricht in je lichaam, veroorzaakt het waterpokken. Dit veroorzaakt kleine rode vlekjes en puistjesachtige verhevenheden die hevig jeuken over de hele huid, soms zelfs op de slijmvliezen. Nadat de waterpokken zijn verdwenen, blijft het virus levenslang in het lichaam. Ze nestelen in de zenuwknopen rond het ruggenmerg (spinale ganglia) – en ze blijven daar, zelfs als de waterpokken al lang geleden zijn.

Meestal gedragen ze zich daar rustig, voor sommige mensen veroorzaken ze de rest van hun leven geen problemen. Als het virus door een prikkel echter weer actief wordt, ontstaat er gordelroos. Experts gaan ervan uit dat verstoringen in de afweer van het lichaam verband houden met het ontstaan ​​van de ziekte: als het immuunsysteem verzwakt is, kan het de virussen niet langer onder controle houden. Er ontwikkelt zich gordelroos. Triggers zijn bijvoorbeeld stress, UV-stralen of bepaalde medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken. Hoewel gordelroos op oudere leeftijd vaker voorkomt, kunnen jongere mensen ook herpes zoster krijgen.

Lees ook :- Wat te doen tegen puistjes

Gordelroos gezicht beginstadium : Oorzaken

Een verzwakt immuunsysteem is meestal verantwoordelijk voor het uitbreken van gordelroos. U kunt echter alleen gordelroos krijgen als u eerder waterpokken heeft gehad.

Het varicella-zoster-virus verlaat ons lichaam niet na het overleven van een waterpokkeninfectie, zoals normaal het geval zou zijn bij virussen. In plaats daarvan trekt het zich terug in bepaalde zenuwknopen (zenuwganglia) in ons lichaam. Hier sluimert het dan voor het leven, maar wordt gecontroleerd door ons immuunsysteem.

Bij een verzwakt immuunsysteem faalt dit controlemechanisme. Er vindt een reactivering plaats. Het virus kan zich weer vermenigvuldigen en dit leidt tot herinfectie in de zenuwen waar het sluimerde. Deze hernieuwde activering veroorzaakt vervolgens gordelroos.

Een verzwakt immuunsysteem heeft vele oorzaken, waaronder:

  • Gevorderde leeftijd (vanaf 50+)
  • Immuunsysteemziekten zoals aids, leukemie of tumoren
  • spanning
  • Langdurige blootstelling aan de zon (te hoge doses UV-licht onderdrukken het immuunsysteem)
  • Bepaalde medicijnen zoals immunosuppressiva en cytostatica

Lees ook :- Wit puntje op ooglid

Gordelroos op het gezicht: Dit zijn de symptomen

Hoe ziet gordelroos eruit op het gezicht?

Er zijn geen externe symptomen van gordelroos in de vroege stadia. Dit geldt ook voor herpes zoster op het gezicht. Het duurt een paar dagen voordat de gezichtsuitslag die typisch is voor gordelroos, verschijnt.

Soms wordt een erytheem in het gezicht aangekondigd door algemene symptomen – zoals vermoeidheid, uitputting of zelfs lichte koorts. Het typische eerste teken van gordelroos op het gezicht is echter pijn aan één kant van het gezicht. Deze kunnen branderig zijn of jeuken en mild tot ernstig zijn.

Een paar dagen later veroorzaakt de gezichtsroos zichtbare symptomen: er verschijnen kleine, roodachtige vlekken, waaruit met vocht gevulde blaren ontstaan. Gordelroos op het gezicht komt het meest voor aan één kant in het gebied van het voorhoofd, neus en ogen. Dan is de uitslag meestal duidelijk beperkt tot het midden van het gezicht.

In het verdere verloop barsten de herpes zoster-blaren en drogen ze uit, waardoor korsten op het gezicht ontstaan. Na twee tot drie weken is de uitslag meestal helemaal verdwenen.

In individuele gevallen loopt gordelroos op het gezicht zonder uitslag. Dan is er alleen maar pijn.

Lees ook :- Hepatitis b symptomen

Diagnose van gordelroos gezicht beginstadium

Als er bijvoorbeeld een rode band met kleine blaren op uw rug zit, zal uw arts de ziekte meestal op het eerste gezicht herkennen. Desalniettemin zal hij u vragen waar u nog meer last van heeft en wanneer deze zijn opgetreden. Omdat hij er zeker van wil zijn dat hij gordelroos niet verwart met een andere ziekte.

Als gordelroos zich echter in een vroeg stadium bevindt en de huid nog niet rood is, is het moeilijk om de virale ziekte duidelijk te identificeren. Daarom komt het keer op keer voor dat artsen verkeerde diagnoses stellen. Als je borst bijvoorbeeld pijn doet, ontstaat het vermoeden dat de symptomen uit het hart komen.

Mogelijke complicaties van gordelroos op het gezicht

Gordelroos op het gezicht kan ook langdurige symptomen veroorzaken. Soms treedt hevige pijn op als gevolg van zenuwontsteking wanneer de uitslag al lang is genezen. Deze complicatie wordt postherpetische neuralgie genoemd. Het kan enkele weken, maanden of zelfs jaren duren.

Bovendien komt het voor dat de uitslag van herpes zoster op het gezicht zichtbare of merkbare symptomen achterlaat. Bijvoorbeeld:

  • littekens die kunnen blijven wanneer een zweer die is bekrast, wordt geïnfecteerd door bacteriën en ontstoken raakt,
  • overgevoeligheid van de huid en
  • lichte of donkere vlekken op de huid.

Het risico op complicaties door gordelroos in het gezicht is bijzonder hoog als het oog of oor erbij betrokken is. Bij een te late of verkeerde behandeling kan het aangetaste zintuigorgaan zo beschadigd raken dat het gezichtsvermogen of het gehoor blijvend wordt aangetast – in extreme gevallen kan dit zelfs leiden tot blindheid of gehoorverlies.

Behandeling : Vroege detectie is belangrijk

De beste manier om gordelroos effectief te behandelen, is door in een vroeg stadium medicijnen te nemen tegen het virus. Het starten van de behandeling binnen 72 uur na het begin van de symptomen vermindert de duur en de ernst van de ziekte. U vermindert ook het risico op complicaties en langetermijneffecten, zoals postherpetische neuralgie, die gepaard gaat met ernstige pijn en vooral oudere mensen treft.

Hoe begint gordelroos op het gezicht?

Naast de typische huiduitslag veroorzaken de ontstoken zenuwen hevige pijn. In het begin van de ziekte voel je vaak alleen een tintelend gevoel, dat na enkele dagen overgaat in hevige pijn. De pijn wordt uitgedrukt door een branderig of prikkend gevoel, is soms dof en treedt op bij aanvallen.

Hoe ziet beginnende gordelroos eruit?

Gordelroos presenteert zich meestal als een roodachtige uitslag die zich over één kant van het lichaam of één kant van het gezicht verspreidt. De uitslag is erg pijnlijk en er ontstaan blaren.

Hoe bepaal je of je gordelroos hebt?

Directe detectie: Het virus kan direct worden gedetecteerd vanaf een wonduitstrijkje, bijvoorbeeld met behulp van de zogenaamde PCR (polymerasekettingreactie) of een celcultuur. Indirecte detectie: het bloed van de patiënt wordt getest op specifieke antistoffen tegen het varicella- zostervirus.

Kan de arts gordelroos diagnosticeren?

Ook als de ziekte meestal zonder gevolgen geneest, raadpleeg je huisarts of dermatoloog (dermatoloog) zodra je de eerste tekenen van gordelroos ziet. Hij herkent soms op het eerste gezicht of het waterpokkenvirus de oorzaak is van jouw klachten.

Share This Article
Leave a comment