Duizeligheid bij ouderen : Oorzaken en behandelingen

John
18 Min Read

Er is een kenmerkende vorm van draaiduizeligheid bij ouderen, dit komt voor bij het overgaan van liggen naar opstaan. Op geriatrische afdelingen besteedt het verplegend personeel bijzondere aandacht aan duizeligheid, waardoor het risico op vallen toeneemt.

Wat veroorzaakt duizeligheid?

Wat veroorzaakt duizeligheid?

Duizeligheid kan duiden op een aandoening van de gehoor- en evenwichtsorganen, de hersenen en – vaak op oudere leeftijd – het cardiovasculaire systeem of de bloedvaten of zenuwen. Ook angsten, psychische problemen of bijwerkingen van medicatie behoren tot de mogelijkheden.

De meest voorkomende vormen of oorzaken van duizeligheid op oudere leeftijd zijn:

Goedaardige positieduizeligheid
Typisch zijn korte, soms hevige aanvallen van duizeligheid wanneer de hoofdpositie verandert, bijv. omdraaien of rechtop in bed gaan zitten. Ze kunnen misselijkheid en braken veroorzaken en kunnen meerdere keren per dag en/of dagenlang worden herhaald. De oorzaak zijn zogenaamde oorstenen (otoconia) die in de halfcirkelvormige kanalen van het vestibulaire systeem terechtkomen. De oorstenen ondersteunen meestal het evenwicht en het ruimtelijk bewustzijn. Mogelijke redenen voor het wegglijden van de oorstenen zijn leeftijdsgebonden afbraakprocessen, hoofdtrillingen of een ziekte van het binnenoor. Zeldzamere oorzaken zijn andere aandoeningen zoals het binnenoor of de hersenen, zoals ontstekingen of migraine. Ook hart- en vaatziekten, stoornissen in de bloedsomloop in de hersenen, lage bloedsuikerspiegel, problemen met de cervicale wervelkolom, zenuwbeschadiging en vergiftiging kunnen duizeligheid veroorzaken. De jaarlijkse incidentie neemt toe met de leeftijd

Deze veel voorkomende vorm van duizeligheid is goed te behandelen, maar de intensiteit van de symptomen kan hoog zijn. Het doel van de behandeling is om de weggeschoven oorsteen uit het halfcirkelvormige kanaal te verwijderen. Hiervoor voert de arts gerichte bewegingen uit met het hoofd van de patiënt, zogenaamde positioneringsmanoeuvres. De duizeligheid verdwijnt meestal vanzelf na een paar weken.

Bilaterale vestibulopathie
De bilaterale verstoring van de evenwichtsorganen veroorzaakt duizeligheid, die meestal optreedt bij het lopen in het donker en op oneffen terrein. Een tijdelijk wazig zicht bij het lopen en bij het bewegen van het hoofd is ook typerend. De getroffenen zijn meestal symptoomvrij wanneer ze zitten en liggen. Vestibulopathie is de meest voorkomende oorzaak van bewegingsafhankelijke houdingsduizeligheid bij oudere patiënten en kan verschillende oorzaken hebben. Deze omvatten bijwerkingen van medicatie (bijv. aminoglycosiden), de ziekte van Menière, polyneuropathieën of cerebellaire aandoeningen. In ongeveer 50 procent van de gediagnosticeerde gevallen kan de arts geen specifieke oorzaak vaststellen. De behandeling vindt onder andere plaats door middel van fysiotherapie met gerichte balanstraining en loop- en statraining.

Centrale duizeligheid
Centrale duizeligheid kan worden veroorzaakt door schade of ziekten van het cerebellum, bijv. laesies, stoornissen in de bloedsomloop, neurodegeneratieve ziekten, tumoren, infecties, overdoses van geneesmiddelen, enz. De duizeligheid kan van enkele seconden tot meerdere dagen aanhouden. Ze gaan meestal gepaard met symptomen zoals gezichts-, spraak-, slik- of bewegingsstoornissen. Symptomen van verlamming kunnen ook optreden. Als een centrale aandoening wordt vermoed, moet snel een arts worden geraadpleegd.

Orthostatische duizeligheid
De hersenen en het vestibulaire systeem worden niet van voldoende bloed voorzien. Typisch is tijdelijke duizeligheid, die vooral optreedt na het opstaan ​​vanuit een zittende of liggende positie. Het gaat vaak gepaard met een gevoel van dreigende machteloosheid. Een oorzaak is een lage bloeddruk (hypotensie). Hypotensie kan ook een bijwerking van medicatie zijn. Voor therapie kan de arts medicijnen voorschrijven om de bloeddruk te reguleren en het effect dienovereenkomstig te controleren. Regelmatige lichaamsbeweging en duurtraining verbeteren ook de werking van de bloedsomloop.

Vestibulaire migraine
Migraine kan duizeligheid veroorzaken, wat ook gepaard gaat met misselijkheid, braken en onvaste gang. De duizeligheid kan enkele minuten tot meerdere dagen aanhouden. Slechts de helft van de patiënten met vestibulaire migraine heeft ook last van hoofdpijn. Bij het stellen van de diagnose verduidelijkt de arts ook andere symptomen van migraine. De therapie is medicamenteus, waarbij de eerste keuze bètablokkers zijn voor een periode van zes maanden.

Psychogene duizeligheid
Diffuse duizeligheid, die vaak wordt gezien als slaperigheid en wordt veroorzaakt door bepaalde situaties, is typisch. Psychogene duizeligheid treedt op bij mentale stress zoals familie- en professionele problemen. Angst, tachycardie, angst, tremoren of zweten kunnen ook voorkomen. Patiënten zijn vaak ernstig beperkt in het dagelijks leven vanwege de angst om te vallen, hoewel braken en vallen zelden voorkomen. De trigger, duur en type duizeligheid gaan bijna nooit samen. Vrijwel altijd zijn er ook psychosomatische klachten, vaak ook stressvolle situaties in de context van het leven.

Psychotherapie is een belangrijke therapeutische maatregel. Het kan worden aangevuld met medicamenteuze behandeling met antidepressiva en fysiotherapeutische training.

Lees ook :- Suiker te hoog

Duizeligheid en braken op oudere leeftijd: Symptomen van positieduizeligheid

We hebben drie zintuigen nodig om ons in de ruimte te oriënteren: onze ogen vertellen de hersenen hoe de ruimte waarin we ons bevinden eruitziet. Het evenwichtsorgaan in het oor neemt bewegingen van hoofd en lichaam waar en stuurt overeenkomstige informatie naar de hersenen. En de sensoren in de spieren en gewrichten geven voortdurend aan onze grijze cellen de positie door waarin ons lichaam zich momenteel bevindt. Als de zintuigen andere informatie sturen of als de hersenen de zintuiglijke indrukken niet kunnen verwerken, ontstaat er duizeligheid. Stoornissen in het informatieproces komen vaker voor, vooral op oudere leeftijd, vooral als er sprake is van visuele en auditieve beperkingen.

Door leeftijd gerelateerde veranderingen veroorzaken de vorming van kleine kristallen in het oor en verstoren het evenwichtsorgaan. De informatie van het vestibulaire orgaan en het oog komen dan niet meer overeen – er is een plotseling gevoel van duizeligheid, de zogenaamde positieduizeligheid, die vaak gepaard gaat met braken en misselijkheid. Met speciale lichaams- en hoofdpositioneringsoefeningen kunt u de kristallen uit de halfcirkelvormige kanalen transporteren. Tot de leeftijd van 70 jaar lijdt elke derde persoon ooit aan deze volkomen ongevaarlijke ziekte.

Lees ook :- Antibiotica en alcohol

Hoe wordt duizeligheid gediagnosticeerd?

Om de oorzaak van de duizeligheid te achterhalen en een diagnose te stellen, neemt de arts de anamnese af en vraagt hij naar het type duizeligheidssymptomen en de bijbehorende omstandigheden:

 • Hoe ontstaat duizeligheid? (Bijv. vertigo, vertigo, duizeligheid alleen bij lopen of staan of diffuse duizeligheid.)
 • Hoe lang duurt de duizeligheid? (Bijv. meerdere dagen, uren of seconden.)
 • Wat veroorzaakt de duizeligheid? (bv. hoofdhouding veranderen, opstaan na het liggen, situaties die angst oproepen, medicatie innemen, nieuwe bril (vooral varifocale lenzen), alcohol, enz.)
 • Zijn er begeleidende symptomen? (Bijv. gehoorstoornissen, loopstoornissen, migraine, neurologische stoornissen, angst etc.)

Begeleidende symptomen zijn vaak grensverleggend en moeten daarom altijd grondig worden bevraagd en onderzocht. De arts voert vervolgens een klinisch onderzoek uit met verschillende tests om meer informatie te krijgen over de oorzaak van de duizeligheid en om alle betrokken functionele systemen te kunnen beoordelen. Na verhoor en lichamelijk onderzoek kan vaak worden vastgesteld wat de duizeligheid veroorzaakt. De arts kan verdere onderzoeken voorschrijven (bijv. MRI).

Lees ook :- Pijn onder schouderblad

De behandeling van duizeligheid bij osteopathie bij ouderen:

Allereerst moet u zich ervan bewust zijn dat osteopathie geen wondermiddel is voor duizeligheid, vooral niet wanneer het verband houdt met een bekende medische pathologie. Het ideaal is om osteopathie te zien als een aanvulling op de traditionele medische zorg, een comfort dat kan worden geboden, een beetje extra.

Om te beginnen moet de diagnose worden gesteld, het is belangrijk om te weten of dit gevoel dat de patiënt voelt inderdaad duizeligheid is en geen evenwichtsstoornis of instabiliteit. In de meeste gevallen wordt duizeligheid gediagnosticeerd door een KNO-arts, maar als de osteopaat de eerste professional is die voor duizeligheid wordt geraadpleegd, zal hij de nodige vragen stellen om te bepalen of de patiënt medische aandacht nodig heeft voorafgaand aan de behandeling. osteopathisch. De osteopaat weet graag waar hij zijn handen legt! Dit om zijn patiënten niet in gevaar te brengen en risico’s te nemen die gemakkelijk kunnen worden vermeden.

Zodra de diagnose is gesteld en de oorzaak is vastgesteld, kan de osteopaat testen en vervolgens een behandeling uitvoeren, gekoppeld aan de oorzaak van de duizeligheid en aan de disfuncties van het lichaam die hij zal vinden door zijn handen op te leggen. We mogen niet vergeten dat osteopathie een therapie is die het lichaam als geheel omvat.

Osteopathische behandeling voor duizeligheid kan uit verschillende technieken bestaan:

 • Er zijn specifieke manoeuvres om de kristallen te vervangen in het geval van BPPV, zoals de Epley- of Sémont-manoeuvre voor het achterste kanaal, en de Lempert-manoeuvre voor het horizontale kanaal, bijvoorbeeld.
 • Wat de ziekte van Ménière betreft, kan de osteopaat proberen de druk in het binnenoor te verminderen, met name door decompressiewerkzaamheden aan de gehoorgang en de kaak uit te voeren.
 • Craniale osteopathie is ook nuttig bij duizeligheid, de osteopaat zal dan werken aan de micromobiliteit van de botten van de schedel (met name de slaapbeenderen) door er direct op en/of op de vliezen te werken.
 • Heel vaak zal de osteopaat ook één of meerdere cervicale blokkades verwijderen, met name ter hoogte van het gewricht tussen de schedel (meer bepaald de occiput) en de eerste cervicale, en werken aan de globale cervicale mobiliteit.

In gevallen waar de oorzaak van duizeligheid bekend is, biedt osteopathie een echt voordeel, een echte verbetering van het gevoel van duizeligheid. Maar in gevallen waarin de oorsprong niet wordt bepaald, blijft het ingewikkeld. Uw osteopaat zal er alles aan doen om u te helpen, door aan het lichaam als geheel te werken, aan de houding… Maar een volledige genezing is onwaarschijnlijk. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat een enkele therapie zelden een wondermiddel is voor een klacht als chronische duizeligheid en dat multidisciplinaire zorg het beste is.

Duizeligheid is dan ook een veel voorkomende reden voor consultatie, zij het soms onopgemerkt. Het is des te belangrijker om het serieus te nemen bij ouderen, omdat ze een echte impact op hun leven en hun moreel kunnen zien, vooral als de klacht chronisch is.

Osteopathie kan een zeer positieve invloed hebben op duizeligheid, met name BPPV, die aanzienlijk wordt verbeterd of zelfs geëlimineerd door een paar sessies. Voor meer informatie kunt u ons artikel over de behandeling van duizeligheid bij osteopathie raadplegen.

Duizeligheid bij ouderdom – wat te doen?

De eerste maatregel tegen duizeligheid op hoge leeftijd is het onderzoeken van de oorzaken: onderliggende ziekten zoals hoge of lage bloeddruk, hartproblemen of diabetes moeten goed onder controle worden gehouden en de medicatiemix moet worden gecontroleerd. Zit de bril goed of heb je een hoortoestel? Twee brillen – één om te lezen, één om op afstand te zien – zijn vaak beter dan slechts één varifocale bril. Want de verandering van dichtbij naar veraf met zogenaamde bifocale brillen kan ook duizeligheid veroorzaken.

Daarnaast kunnen de volgende tips helpen tegen duizeligheid op oudere leeftijd:

 • Drink minimaal 1,5 liter water per dag. Dit stabiliseert de bloeddruk.
 • Eet drie grote of vijf kleine maaltijden per dag om hypoglykemie te voorkomen.
 • Vermijd stress en slaap voldoende. Ontspanningsoefeningen zoals yoga of autogene training helpen niet alleen om stress te verminderen, maar kunnen ook de kwaliteit van de slaap verbeteren.
 • Sta langzaam op vanuit een liggende of zittende positie.
 • Diabetici dienen hun bloedsuikerspiegel regelmatig te controleren.

Duizeligheidspreventie speciaal voor senioren: Val voorkomen

Wat duizeligheid voor senioren zo problematisch maakt, is een verhoogd valrisico, waardoor oudere patiënten met duizeligheid in het dagelijks leven onzeker en angstig worden. Psychologische factoren zoals depressie, verdriet of angst zijn ook veel voorkomende triggers voor duizeligheid op oudere leeftijd. Om vallen of blijvende onvastheid bij het lopen zo goed mogelijk te voorkomen, kunnen ouderen actief meehelpen hun omgeving tot een veilige plek te maken:

 • Gladde tapijten en lopers nodigen uit om te vallen. Deze moeten ofwel uit het huis of appartement worden verwijderd of met plakband of antislipmatten worden vastgezet.
 • Kabels moeten vakkundig langs de muren worden geleid en niet door de kamer, aangezien er gevaar voor struikelen bestaat.
 • Veiligheid staat voorop bij traplopen: kleine hellingen of lichtstrips zorgen ervoor dat ze goed beloopbaar zijn, ook als je slecht ter been bent.
 • Lichtschakelaars moeten ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.
 • Vervang oude of te donkere gloeilampen. Een goede kamerverlichting maakt de oriëntatie in woonruimtes veel gemakkelijker.
 • Handgrepen in de badkamer en toilet, inloopdouches, krukjes of instaphulpmiddelen voor het bad zorgen voor extra veiligheid.
 • Geen gedurfde klimmetjes op wiebelende stoelen of ladders.
 • Stevige schoenen zijn belangrijk voor een veilige stap, zowel thuis als onderweg.
 • Schaam je niet: Gebruik de aangeboden loophulpmiddelen, zoals b.v. B. een wandelstok of rollator.
 • Blijf kalm: Als u zich onvast op uw voeten voelt, neem dan een pauze en rust uit.

Tips tegen duizeligheid

Er zijn verschillende dingen die je kunt proberen als je last hebt van duizeligheid:

 • Hydrateer jezelf: Zorg ervoor dat je voldoende water drinkt. Uitdroging kan duizeligheid veroorzaken.
 • Vermijd plotselinge bewegingen: Sta langzaam op vanuit zittende of liggende positie om duizeligheid door plotselinge veranderingen in de bloeddruk te voorkomen.
 • Blijf bewegen: Regelmatige lichaamsbeweging kan helpen om duizeligheid te verminderen. Probeer echter rustig aan te doen als je je duizelig voelt tijdens het sporten.
 • Beheer stress: Stress kan ook duizeligheid veroorzaken. Probeer ontspanningstechnieken zoals diepe ademhaling, yoga of meditatie om stress te verminderen.
Hoe duizeligheid bij ouderen behandelen?

Osteopathische behandeling voor duizeligheid kan uit verschillende technieken bestaan: Er zijn specifieke manoeuvres om de kristallen te vervangen in het geval van BPPV zoals de Epley- of Sémont-manoeuvre voor het achterste kanaal en de Lempert-manoeuvre voor het horizontale kanaal.

Waarom heeft een oudere persoon duizeligheid?

De meest voorkomende oorzaak bij ouderen is de aanwezigheid van microscopisch kleine stenen in het binnenoor (belangrijkste evenwichtsorgaan) die enkele seconden duizeligheid veroorzaken bij contact met de structuren van de halfcirkelvormige kanalen van het binnenoor tijdens hoofdbewegingen (naar voren leunen, . ..

Hoe duizeligheid op natuurlijke wijze te verwijderen?

Meng gelijke delen citroenmelisse, gingko, bijvoet en Romeinse kamille. Neem 5 gram van dit mengsel en laat ze afgedekt 10 minuten trekken alvorens te zeven. Drink 2-3 kopjes per dag tussen de maaltijden.

Is duizeligheid een teken van een beroerte?

Een ander symptoom van een beroerte is plotselinge duizeligheid, gecombineerd met een onvaste gang. Duizeligheid wordt op verschillende manieren ervaren: De getroffenen kunnen het gevoel hebben op een draaimolen te rijden (draaiduizeligheid) of zich op een schip op een ruwe zee te bevinden (duizeligheid).

Share This Article
Leave a comment