Sick sinus syndroom

John
11 Min Read

Als we het hebben over het sinusknoopsyndroom, verwijzen we naar een disfunctie van de atriale sinusknoop die hartritmeproblemen (aritmieën) veroorzaakt omdat het de natuurlijke pacemaker van het hart aantast en de goede werking ervan verhindert. De sinusknoop is een gebied van gespecialiseerde cellen in de rechter bovenkamer van het hart dat het hartritme regelt. Normaal gesproken produceert de sinusknoop een constant ritme van regelmatige elektrische impulsen. Bij het sick-knot-syndroom (een van de verschillende namen die dit syndroom wordt genoemd), zijn deze signalen abnormaal.

Een persoon met sick sinus-syndroom kan hartritmes hebben die te snel of te langzaam zijn, of worden afgewisseld met lange pauzes, en in sommige gevallen een afwisselende combinatie van al deze hartritmeproblemen. Het syndroom is relatief zeldzaam, maar het risico op het ontwikkelen van deze aandoening neemt toe met de leeftijd.

Veel mensen met het sick sinus-syndroom hebben een pacemaker nodig om het hart in een regelmatig ritme te houden.

Definitie: Wat is sick sinus-syndroom?

Definitie: Wat is sick sinus-syndroom?

Sick sinus-syndroom beschrijft ziekte van de sinusknoop in het hart. In een gezonde toestand is de sinusknoop verantwoordelijk voor het ritme waarin het hart samentrekt. Als deze klok beschadigd is, ontstaat er hartritmestoornis. De meest voorkomende is de zogenaamde sinusbradycardie, waarbij het hart regelmatig maar te langzaam klopt. Patiënten voelen zich onder andere duizelig in rust of vallen flauw als ze vermoeid zijn.

Lees ook :- Hartklachten bij vrouwen

Wat zijn de oorzaken van het sick sinus-syndroom?

De meest voorkomende oorzaak van het sick sinus-syndroom is leeftijdsgebonden fibrose waarbij de sinusknoop is betrokken (de kleine structuur in het rechter atrium die de elektrische impuls van het hart genereert). “Fibrose” betekent dat normaal weefsel wordt vervangen door een vorm van littekenweefsel. Wanneer fibrose de sinusknoop aantast, kan dit bradycardie veroorzaken. En wanneer bradycardie wordt veroorzaakt door een probleem met de sinusknoop, wordt dit ‘sinusbradycardie’ genoemd.

Dezelfde leeftijdsgebonden fibrose die de sinusknoop aantast, kan ook de atriale spier zelf aantasten. Deze gegeneraliseerde atriale fibrose leidt tot de atriale fibrillatie die vaak gepaard gaat met het sick sinus-syndroom.

Verder kan deze fibrose ook de AV-knoop aantasten. Als dit het geval is, kan sinusbradycardie gepaard gaan met episodes van hartblokkade.

Dus bij het sick sinus-syndroom kunnen er twee oorzaken van bradycardie zijn: sinusbradycardie en hartblok.

In sommige gevallen kunnen andere medische aandoeningen de sinusknoop aantasten, waardoor sinusbradycardie ontstaat. Deze voorwaarden omvatten:

 • amyloïdose
 • sarcoïdose
 • Ziekte van Chagas
 • hypothyreoïdie
 • harttrauma

Verouderingsgerelateerde fibrose is echter verreweg de meest voorkomende oorzaak van het sick sinus-syndroom.

Lees ook :- Hartkloppingen in bed

Symptomen van sick sinus syndroom

De meeste mensen met het sick sinus-syndroom hebben weinig of geen symptomen. Symptomen kunnen mild zijn of komen en gaan, waardoor ze in het begin moeilijk te herkennen zijn.

Tekenen en symptomen van sick sinus-syndroom kunnen zijn:

 • Een gevoel van snelle, fladderende hartslagen (hartkloppingen)
 • Pijn op de borst of ongemak
 • Verwardheid
 • Duizeligheid of licht gevoel in het hoofd
 • Flauwvallen of bijna flauwvallen
 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Langzamere pols (bradycardie)

Wanneer naar een dokter gaan?

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u tekenen of symptomen heeft van het sick sinus-syndroom. Veel medische aandoeningen kunnen deze problemen veroorzaken. Het is belangrijk om een tijdige en nauwkeurige diagnose te krijgen.

Als u nieuwe of onverklaarbare pijn op de borst heeft of denkt dat u een hartaanval krijgt, roep dan onmiddellijk medische hulp in.

Lees ook :- Ziekte van hodgkin

Complicaties van sick sinus syndroom

Wanneer de natuurlijke pacemaker van het hart niet goed werkt, werkt de hartspier niet effectief. Dit kan leiden tot een zeer trage hartslag, wat kan leiden tot flauwvallen.

Hoe wordt het sick sinus-syndroom gediagnosticeerd?

Diagnose van sick sinus-syndroom is meestal niet moeilijk. De juiste diagnose is duidelijker dan ooit wanneer een persoon die klaagt over typische symptomen significante sinusbradycardie op zijn elektrocardiogram (ECG) heeft. De “brady-tachy” variëteit van het sick sinus-syndroom wordt gediagnosticeerd wanneer een patiënt met sinusknoopziekte ook episodes van atriale fibrillatie heeft.

Omdat de fibrose die sinusknoopziekte veroorzaakt soms de AV-knoop aantast, kunnen mensen met bradytachysyndroom ook een gedeeltelijk hartblok hebben en daarom een ​​relatief langzame hartslag bij atriale fibrillatie. Dus wanneer een persoon met atriale fibrillatie ontdekt dat hij een relatief langzame hartslag heeft (bij afwezigheid van medicijnen die zijn gericht op het vertragen van de hartslag), zou dit de arts een sterk idee moeten geven dat het sick-sinussyndroom waarschijnlijk aanwezig is.

Artsen kunnen chronotrope incompetentie diagnosticeren door simpelweg naar de hartslag van de patiënt te kijken tijdens inspanning, zoals tijdens een stresstest. Aangezien chronotrope incompetentie een vrij veel voorkomende aandoening is bij ouderen en gemakkelijk te behandelen is (met een frequentieafhankelijke pacemaker), is het belangrijk voor oudere mensen die vermoeidheid ervaren bij lichte of matige inspanning om ervoor te zorgen dat hun arts de juiste evaluatie uitvoert.

Behandeling van sick sinus syndroom

De behandeling bestaat uit het voorkomen van symptomen, vooral symptomen die verband houden met langdurige pauzes in hartcontractie die kunnen leiden tot flauwvallen bij de patiënt.

Medicijnen zijn niet effectief. Sommige geneesmiddelen die worden gebruikt om andere hartaandoeningen te behandelen (bijvoorbeeld calciumkanaalblokkers of bètablokkers) of andere orgaanaandoeningen kunnen de ziekte verergeren en tot symptomen leiden. Het innemen van medicijnen dient daarom altijd geïndiceerd en begeleid te worden door de behandelend arts of door de vertrouwenscardioloog.

De meest effectieve behandeling is de implantatie van een pacemaker. De pacemaker is een klein elektronisch apparaat dat de hartslag continu kan bewaken en, indien nodig, de disfunctie ervan (overmatige vertraging van de hartslag of langdurige pauzes tussen de ene contractie en de andere) kan compenseren door elektrische impulsen uit te zenden die op hun beurt hartcontractie veroorzaken .

Het bestaat uit een generator van elektrische impulsen (het “brein” van het systeem), geplaatst in het bovenste deel van de borstkas, waarop een of meer sondes (draden) die in het hart zijn ingebracht, zijn aangesloten. De pacemaker wordt tijdens een korte ziekenhuisopname geïmplanteerd door de elektrofysioloog (een cardioloog die zich bezighoudt met hartritmestoornissen). Het apparaat wordt, onder plaatselijke verdoving, ingebracht via een kleine snee in het bovenste deel van de borstkas. De sonde wordt ingebracht via een ader die zich in hetzelfde incisiegebied bevindt en onder geleiding van röntgenstralen in het hart wordt geplaatst. Complicaties zijn zeldzaam en hebben voornamelijk betrekking op het inbrengen van de sondes. Ontlading vindt plaats de dag na de implantatie.

Het correct functioneren van de vredestichter zal worden geëvalueerd door middel van periodieke poliklinische controles. Wanneer de batterijen leeg raken (meestal vele jaren na installatie), wordt de generator tijdens een korte ziekenhuisopname vervangen door een gelijkwaardig model.

Aanvullende of aanvullende behandelingen kunnen worden overwogen bij patiënten met bradycardie-tachycardiesyndroom ter preventie van het risico op embolieën (orale anticoagulantiatherapie) of voor de behandeling van tachyaritmie (geneesmiddelen of katheterablatie).

Sick Sinus-syndroom voorkomen

De meest voorkomende oorzaak van het sick sinus-syndroom is natuurlijke veroudering. Dit type SSS vereist meestal geen behandeling en heeft geen merkbare symptomen. Sick sinus-syndroom is in andere gevallen gerelateerd aan een andere ziekte

Het is het beste om je in het algemeen zorgen te maken over een gezond leven voor het hart in plaats van specifiek te proberen SSS te voorkomen. Enkele dingen die u kunt doen om uw hart gezond te houden, zijn:

 • Stop of begin niet met roken.
 • Beheer hoge cholesterol en hoge bloeddruk.
 • Eet voedsel dat laag is in cholesterol, suiker en vet.
 • Regelmatig sporten.
 • Houd uw BMI op een gezond aantal.
 • Bezoek regelmatig uw arts.
Wat veroorzaakt het sick sinus-syndroom?

De meest voorkomende oorzaak is een geleidelijk verlies van de SA-knoopfunctie die gepaard gaat met de leeftijd. U kunt geen symptomen hebben of u kunt last krijgen van duizeligheid, flauwvallen, kortademigheid of vermoeidheid. Sick-sinussyndroom kan worden behandeld door uw medicijnen te veranderen, onderliggende medische aandoeningen te behandelen of een pacemaker in te brengen.

Hoe lang kun je leven met sick sinus-syndroom?

Bij 39 patiënten (gemiddelde leeftijd 66 jaar) die werden behandeld voor sick sinus-syndroom (SSS) met inbreng van een pacemaker, werd de langetermijnprognose onderzocht. Vijftien patiënten (42%) stierven tijdens de follow-upperiode van 6 tot 59 maanden (gemiddeld 25 maanden).

Kun je herstellen van het sick sinus-syndroom?

Geconcludeerd wordt dat hersteltijden van de sinusknoop van meer dan 1 400 ms het meest waarschijnlijk te wijten zijn aan schade aan de sinusknoop (sick-sinussyndroom); normale hersteltijden zijn zeldzaam bij dergelijke patiënten. De diagnose van het syndroom wordt versterkt als de hersteltijd abnormaal lang blijft, zelfs na atropine.

Wordt het sick sinus-syndroom erger?

Sick sinus-syndroom wordt meestal erger met de tijd. Mensen met het sick sinus-syndroom hebben een grotere kans om andere hartgerelateerde aandoeningen te krijgen. Deze omvatten atriale fibrillatie (een onregelmatige hartslag), hartfalen en hartstilstand.

Komt het sick sinus-syndroom voor in gezinnen?

De meeste gevallen van sick sinus-syndroom zijn niet erfelijk. Ze worden beschreven als sporadisch, wat betekent dat ze voorkomen bij mensen zonder een voorgeschiedenis van de aandoening in hun familie. Wanneer het sick sinus-syndroom het gevolg is van mutaties in het HCN4-gen, heeft het een autosomaal dominant overervingspatroon.

Share This Article
Leave a comment