Hoe lang nog te leven met acute leukemie

John
12 Min Read

Leukemie wordt ook wel bloedkanker genoemd. Het is een kwaadaardige verandering van de cellen van het bloed en het lymfestelsel. In de meeste gevallen wordt de verandering veroorzaakt door een cel in het beenmerg, die zich vervolgens meerdere keren vermenigvuldigt en via het bloed alle delen van het lichaam kan bereiken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen acute en chronische vormen, waarbij acute symptomen vroeg optreden en chronische symptomen pas later.

Daarnaast vindt er een onderverdeling plaats naar het type kwaadaardige cellen: bloedcellen of lymfatische cellen. Dit resulteert in vier groepen leukemie: acute myeloïde leukemie (AML), acute lymfatische leukemie (ALL), chronische myeloïde leukemie (CML) en chronische lymfatische leukemie (CLL). In vergelijking met andere vormen van kanker zijn leukemieën echter zeldzaam. Sommige soorten worden meestal gevonden tijdens de kindertijd (ALL), andere ook later in het leven.

Wat is dit?

De AML treedt op wanneer myeloïde cellen (rode en sommige soorten witte bloedcellen en bloedplaatjes) zich niet goed ontwikkelen. Ook hier maken artsen onderscheid tussen andere subvormen, afhankelijk van het type cel dat wordt aangetast en genetische veranderingen. De exacte onderverdeling speelt een belangrijke rol voor de gerichte behandeling. De AML is de meest voorkomende acute leukemie. Het komt vaker voor bij oudere mensen.

Lees ook :-Kriebel in keel

Leukemie: Oorzaken en risicofactoren

De oorzaken van de verschillende soorten bloedkanker zijn nog niet duidelijk opgehelderd. Deskundigen hebben echter verschillende risicofactoren geïdentificeerd die de ontwikkeling van leukemie bevorderen. Waaronder:

 • Genetische aanleg: Het risico op leukemie is iets hoger als kanker vaker voorkomt in uw eigen familie. Bepaalde genetische ziekten maken hen ook vatbaarder voor bloedkanker. Mensen met trisomie 21 (syndroom van Down) hebben bijvoorbeeld een 20 keer hoger risico op acute myeloïde leukemie (AML) dan mensen zonder deze genetische verandering.
 • Leeftijd: De ontwikkeling van acute myeloïde leukemie (AML) wordt beïnvloed door de leeftijd: het risico op de ziekte neemt toe met de leeftijd. Hetzelfde geldt voor chronische myeloïde leukemie (CML) en chronische lymfatische leukemie (CLL). Daarentegen komt acute lymfatische leukemie (ALL) vooral voor in de kindertijd.
 • Roken: Roken is verantwoordelijk voor ongeveer tien procent van alle leukemieziekten, schatten onderzoekers. Actieve rokers hebben bijvoorbeeld een 40 procent hoger risico op acute myeloïde leukemie (AML) dan mensen die nooit hebben gerookt. Bij ex-rokers is het ziekterisico nog steeds met 25 procent verhoogd.
 • Ioniserende stralen: Hieronder worden verschillende hoogenergetische stralen verstaan, bijvoorbeeld radioactieve stralen. Ze beschadigen de genetische samenstelling – vooral in die lichaamscellen die zich vaak delen. Dit omvat ook de bloedvormende cellen in het beenmerg. Als gevolg hiervan kan leukemie ontstaan. Hierbij geldt: hoe hoger de stralingsdosis die het lichaam aantast, hoe groter de kans op leukemie.

Dergelijke ioniserende stralen worden ook gebruikt bij bestralingstherapie tegen kanker. Ze kunnen niet alleen de kankercellen naar wens doden, ze kunnen ook het genetisch materiaal in de gezonde cellen beschadigen. In zeldzame gevallen ontwikkelen patiënten als gevolg daarvan een tweede kanker veroorzaakt door straling.

Röntgenstralen zijn ook ioniserend. Deskundigen gaan er echter van uit dat een occasioneel röntgenonderzoek geen leukemie kan veroorzaken. Toch mogen röntgenfoto’s alleen worden gemaakt als dit absoluut noodzakelijk is. Want de schade die de stralen in het lichaam aanrichten, kan in de loop van het leven oplopen.

 • Chemische stoffen: Verschillende chemische stoffen kunnen het risico op leukemie verhogen. Deze omvatten bijvoorbeeld benzeen en andere organische oplosmiddelen. Insecticiden (insecticiden) en pesticiden (herbiciden) worden ook verdacht van het bevorderen van bloedkanker.

Dit verband is zeker voor bepaalde geneesmiddelen die daadwerkelijk worden gebruikt om kanker te behandelen (zoals cytostatica): ze kunnen op lange termijn de ontwikkeling van leukemie bevorderen. Artsen wegen daarom zorgvuldig de voordelen en risico’s van dergelijke medicijnen tegen elkaar af voordat ze ze gebruiken.

 • Virussen: Bepaalde virussen (HTL-virussen I en II) zijn betrokken bij de ontwikkeling van een zeer zeldzame vorm van leukemie. Deze zogenaamde humane T-celleukemie treft vooral mensen in Japan. Deze variant van bloedkanker is in ons land uiterst zeldzaam.

Alle andere vormen van leukemie (AML, CML, ALL, CLL etc.) ontstaan ​​volgens de huidige stand van kennis zonder enige betrokkenheid van virussen of andere ziekteverwekkers.

Lees ook :-Harde ontlasting verwijderen

Symptomen van acute leukemie

Bij acute leukemie verschijnen de symptomen vrij plotseling, wat wijst op de verplaatsing van gezonde bloedcellen:

 • Vermoeidheid, bleekheid en zwakte treden op als gevolg van het verminderde aantal rode bloedcellen.
 • Infectiegevoeligheid en/of koorts worden veroorzaakt door het verminderde aantal functionele witte bloedcellen.
 • Bloedingen treden op door het verminderde aantal bloedplaatjes: neus- of tandvleesbloedingen, kneuzingen (hematomen) na lichte verwondingen, puntvormige huidbloedingen (petechiën) of slechte genezing kunnen het gevolg zijn.
 • Bot- en gewrichtspijn wordt veroorzaakt door de verspreiding van leukemiecellen in het beenmerg.
 • Buikpijn of -druk wordt vaak veroorzaakt door een vergrote lever of milt.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, sensorische stoornissen of verlamming kunnen worden veroorzaakt door de betrokkenheid van het centrale zenuwstelsel.

Natuurlijk kunnen deze niet-specifieke symptomen ook voorkomen bij onschuldige ziekten die niets met leukemie te maken hebben. Niettemin: iedereen die meerdere van deze symptomen waarneemt, moet snel een arts raadplegen. Acute leukemie treedt plotseling op en kan binnen enkele weken of zelfs dagen dramatisch verergeren. Hoe eerder de leukemie wordt ontdekt, hoe groter de kans op herstel.

Lees ook :-Droge hoofdhuid tips

Acute leukemie : Diagnose en onderzoeken

Verschillende soorten bloed- en beenmergonderzoeken worden gebruikt om acute myeloïde leukemie te diagnosticeren. Het bloed wordt afgenomen met een normaal monster; het beenmerg wordt in plaats daarvan met een injectiespuit uit de botten van het bekken gehaald, onder plaatselijke verdoving.
De belangrijkste analyses voor de diagnose zijn:

het bloedbeeld, dat de verschillende soorten cellen in het bloed meet;

 • microscopische observatie van bloedcellen en beenmerg, wat het mogelijk maakt om leukemiecellen te tellen en hun structuur te identificeren;
 • bloedonderzoeken die de werking van de organen meten, om te begrijpen of en welke organen door de ziekte zijn beschadigd;
 • tests die het metabolisme van de tumor meten, en dus de groeisnelheid;
 • bloedstollingstesten.
  Om leukemische cellen in meer detail te bestuderen, worden meer geavanceerde analysemethoden gebruikt:
 • de immunofenotypische analyse wordt gebruikt om de eiwitten te identificeren die aanwezig zijn op het oppervlak van de leukemische cellen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om te begrijpen of leukemie voortkomt uit een myeloïde explosie;
 • l ‘ analyse van chromosomen en moleculaire analyses die het mogelijk maken om DNA-schade te identificeren, en helpen om de evolutie van de ziekte te voorspellen en om de meest geschikte therapie te kiezen; bovendien vormen deze analyses het meest gevoelige instrument voor de kwantificering van leukemische cellen.

Als wordt vermoed dat leukemie het zenuwstelsel is binnengedrongen, is het noodzakelijk om een wervelkolomtap uit te voeren, wat een monster is van de vloeistof die in het zenuwstelsel stroomt, de zogenaamde cerebrospinale vloeistof. De cerebrospinale vloeistof wordt met een injectiespuit uit het onderste deel van de wervelkolom, ter hoogte van de lendenwervels, opgezogen. Dit deel van de wervelkolom bevat geen zenuwen, dus er is geen risico op verlamming bij dwarslaesie. In sommige gevallen lijden patiënten aan ernstige hoofdpijn na een dwarslaesie, maar dit is slechts tijdelijk.

Behandeling van acute leukemie

The most important type of treatment for acute leukemia is chemotherapy. Sick people receive special drugs, so-called cytostatics. These are intended to prevent the degenerated blood cells from multiplying further in an uncontrolled manner. Chemotherapy usually has three phases, which can take months or even years.

 • Inductietherapie: Chemotherapie zou de kankercellen terugdringen en de normale bloedvorming weer “activeren”. Als de behandeling succesvol is en er geen kankercellen meer in het beenmerg kunnen worden opgespoord, dan is er sprake van een zogenaamde remissie (regressie van de ziekte).
 • Consolidatietherapie: in deze fase worden de resterende kankercellen vernietigd.
 • Onderhoudstherapie: Chemotherapie is bedoeld om terugval (terugval) te voorkomen.

Depending on the type of leukemia and how the chemotherapy works, adjustments to the therapy take place. The type and dosage of medication can change or accompanying measures can be added.

Kans op genezing en levensverwachting voor leukemie

Verschillende vormen van leukemie reageren verschillend op de behandeling van leukemie. Dit leidt tot verschillende prognoses, afhankelijk van het type leukemie, de leeftijd en de gezondheidstoestand van de getroffen persoon.

Bij kinderen kan CLL bijvoorbeeld in meer dan 80% van de gevallen volledig worden genezen, terwijl het onwaarschijnlijk is dat CLL zal worden genezen, maar de overleving en kwaliteit van leven kunnen met behandeling gedurende vele jaren worden verbeterd. tegen leukemie.

De duur van leukemie is vaak enkele maanden of zelfs jaren. De enorme dosis bestralingstherapie en chemotherapie kan, naast acute schade zoals haaruitval of darmproblemen, na jaren een tweede leukemie of andere vormen van kanker veroorzaken. Regelmatige follow-up door een hemato-oncoloog is daarom van groot belang, evenals het vroegtijdig opsporen en behandelen van terugkerende leukemie. In veel gevallen hebben recidieven ook goede vooruitzichten op behandeling.

Hoe leukemie voorkomen?

Omdat de werkelijke oorzaken van leukemie grotendeels onduidelijk zijn, is het moeilijk of onmogelijk om preventieve maatregelen vast te stellen. Artsen adviseren om de risicofactoren te minimaliseren. Een gezonde levensstijl en het vermijden van bijvoorbeeld tabak en overmatig alcoholgebruik kunnen hierbij helpen. Laat u regelmatig controleren, vooral als u ouder bent. Zo kunnen vroege, niet-specifieke signalen tijdig worden opgehelderd.

Hoe lang kun je leven met acute leukemie?

De overlevingskansen van kinderen met bloedkanker zijn tegenwoordig erg goed: ongeveer 90 procent van de kinderen overleeft 15 jaar of langer acute lymfatische leukemie (ALL). Bij acute myeloïde leukemie kan meer dan twee derde van de kinderen en adolescenten worden genezen.

Hoe snel verloopt leukemie?

Symptomen van leukemie zijn vaak niet-specifiek en kunnen ook voorkomen bij andere, meer ongevaarlijke ziekten. Deze omvatten: vermoeidheid, vermoeidheid, bleekheid, koorts, pijn, bloedingen of frequente infecties. De symptomen van acute leukemie ontwikkelen zich meestal snel binnen enkele dagen tot weken.

Hoe snel sterf je aan acute leukemie?

Leukemie begint bij cellen in het beenmerg, waar bloed wordt gemaakt. Daarom worden ze ook wel “bloedkanker” genoemd. Met de juiste behandeling is er nu een goede kans op volledige genezing; indien onbehandeld, leidt de ziekte gewoonlijk binnen enkele weken tot de dood.

Share This Article
Leave a comment