Hersenen

Wakker worden met hoofdpijn

Wakker worden met hoofdpijn

Patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn, een van de meest invaliderende vormen van hoofdpijn, hebben vaak te maken met een nachtelijke hoofdpijn, vooral tijdens de REM-slaapfase. Zelfs migrainepatiënten weten er iets van: de meeste migrainecrises vinden plaats tussen vier en negen uur ’s ochtends en het is dan ook niet ongebruikelijk dat migrainepatiënten wakker worden met …

Wakker worden met hoofdpijn Lees verder »

Korte termijn geheugen

Korte termijn geheugen

Het kortetermijngeheugen (TCM) verwijst in de psychologie naar het type geheugen dat een beperkte hoeveelheid informatie voor een relatief korte tijd, ongeveer een halve minuut, kan vasthouden en hergebruiken. Een groot aantal onderzoeken in de cognitieve psychologie heeft getracht de kenmerken (capaciteit, duur, functioneren) en de rol van kortetermijngeheugen in cognitie te bepalen. Wat is …

Korte termijn geheugen Lees verder »

Delier bij ouderen

Delier bij ouderen

Het delirium wordt ook wel “delirium”, “acute delirium” of “acute staat van verwarring” genoemd. Ongeveer 30 tot 40 procent van de patiënten in een ziekenhuis die ouder zijn dan 65 jaar ontwikkelt in Duitsland een delirium. Vooral mensen met dementie lopen risico op dit ziektebeeld. In principe kan echter iedereen onder bepaalde omstandigheden een delier …

Delier bij ouderen Lees verder »

Licht in hoofd

Licht in hoofd

Bij sommige mensen, vooral bij ouderen, daalt de bloeddruk te veel wanneer ze gaan zitten of staan (een aandoening die orthostatische of orthostatische hypotensie wordt genoemd). Symptomen van flauwvallen, Licht in het hoofd, duizeligheid, verwardheid of wazig zien ontstaan binnen enkele seconden of minuten na het opstaan (vooral na langdurige bedrust of lang zitten) en …

Licht in hoofd Lees verder »