Bloedprop in been

Bloedprop in been

Zwelling, pijn en roodheid in de onderste ledematen zijn symptomen die we meestal terugvoeren naar overbelaste beenspieren, maar dezelfde signalen kunnen iets bedreigender inhouden. Het zou in feite een diepe veneuze trombose (DVT) kunnen zijn. De definitie geeft aan dat zich een bloedstolsel heeft ontwikkeld in een van de diepste aderen van het lichaam, meestal in het been. DVT kan een ernstig, mogelijk levensbedreigend gevolg veroorzaken dat longembolie (PE) wordt genoemd, een aandoening waarbij een bloedstolsel afbreekt, naar de longen gaat en de bloedstroom blokkeert.

Oorzaken van bloedprop in been

Oorzaken van bloedprop in been

Een trombose treedt meestal op wanneer de bloedstroom wordt vertraagd (bijvoorbeeld wanneer u bedlegerig bent), de samenstelling van het bloed verandert en/of er pathologische veranderingen zijn in de vaatwand. Een verscheidenheid aan medische aandoeningen en andere factoren leiden tot een verhoogd risico op bloedstolsels. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke gebeurtenissen die trombose kunnen veroorzaken en chronische risicofactoren.

Gebrek aan lichaamsbeweging

Een bijzonder belangrijke factor is gebrek aan lichaamsbeweging na een operatie, door een botbreuk of bijvoorbeeld na een beroerte. Omdat de beweging van de spieren erg belangrijk is voor de bloedstroom in de aderen: Als de spieren samentrekken, worden de aderen samengedrukt (spierpomp, zie afbeelding) en stroomt het bloed naar het hart. Als een been lange tijd rust, b.v. B. door ziektegerelateerde langdurige bedrust of wanneer een been door gips wordt geïmmobiliseerd, vertraagt ​​de bloedstroom en kunnen ook bloedvaten worden afgekneld.
Het risico op een bloedstolsel is bijzonder hoog in de eerste 4 weken (tot 3 maanden) na een botbreuk of ander beenletsel, een grote operatie, een langeafstandsvlucht of na ernstige uitdroging.

Bloedstolsels bij vrouwen

Het is bekend dat het innemen van de “pil” het risico op bloedstolsels verhoogt, vooral in combinatie met het ouder worden en roken. Vrouwen die al een trombose hebben gehad of die gevallen van trombose in hun directe familie hebben gehad, mogen de “pil” daarom niet als anticonceptiemiddel gebruiken. Hier zijn echter verschillen: de zogenaamde minipil en sommige oudere combinatiepreparaten verhogen de kans op trombose niet zo sterk als andere. Vraag hierover advies bij de gynaecoloog.

Hormoonbehandelingen tijdens en na de menopauze verhogen ook het risico op trombose.

Tijdens de zwangerschap en direct na de bevalling is het risico ook iets hoger en neemt toe met de leeftijd van de zwangere vrouw. Bij een keizersnede neemt het risico ook iets toe.

Chronische ziektes

Het risico op trombose is ook verhoogd bij oudere mensen, als ze veel overgewicht hebben en bij mensen die al aan trombose hebben geleden.

Er zijn ook enkele aangeboren, erfelijke bloedstollingsstoornissen of ziekten van het bloed of de bloedcellen die de vorming van bloedstolsels bevorderen.

Er is ook een verhoogd risico op trombose bij verschillende andere ziekten, waaronder kanker, chronische veneuze insufficiëntie, chronische hart-, long- of nierziekten, beroerte met verlamming, bepaalde auto-immuunziekten en chronische inflammatoire darmziekten.

Bovendien verhogen medicijnen zoals cortison of hormonen het risico op trombose.

Lees ook :- Voetenbad azijn eelt

Wat zijn de tekenen van een bloedstolsel in het been?

Een bloedstolsel in het been kan gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn als het in de longen terechtkomt, dus het is belangrijk dat mensen de symptomen herkennen. De meest voorkomende zijn pijn in het gebied rond het bloedstolsel, roodheid, zwelling en warmte in het aangedane ledemaat. Ook kan het slachtoffer van een dergelijk stolsel krampen in de benen of meer pijn ervaren tijdens het strekken van de kuit. Sommige mensen ervaren deze symptomen echter nooit, wat deze aandoening bijzonder gevaarlijk maakt.

Wanneer zich een stolsel in het been ontwikkelt, staat dit vaak bekend als een diepe veneuze trombose of DVT. Het kan om verschillende redenen voorkomen, hoewel trauma aan het gebied, zoals een ernstige blauwe plek of gebroken bot, een van de meest voorkomende oorzaken is. Sommige mensen zijn ook gewoon meer vatbaar voor problemen met de bloedstolling. Recente chirurgische ingrepen kunnen ook bloedstolsels veroorzaken, evenals langdurig in bed blijven of in een stoel zitten. De meest voorkomende tekenen van een bloedstolsel in het been zijn pijn en zwelling, dus als iemand deze symptomen ervaart, moeten ze onmiddellijk een zorgverlener bezoeken om verschillende behandelmethoden te bespreken, zoals anticoagulantia.

Huidverkleuring is een ander teken van een bloedstolsel in het been. Sommige mensen zullen merken dat het gebied roder lijkt dan de omringende huid, zoals bij elke laesie kan gebeuren, terwijl anderen kunnen opmerken dat de huid er blauw of wit uitziet. Bij aanraking kan de huid warm aanvoelen ten opzichte van de omgeving of het andere been. Het kan pijnlijk worden om te lopen en vooral ongemakkelijk om de kuit te strekken, wat een van de meest voorkomende plaatsen is voor bloedstolsels.

Deze markeringen zijn gemakkelijk te missen, maar het is belangrijk dat mensen alert zijn, vooral na een trauma aan het been waardoor een stolsel waarschijnlijker wordt. Als het stolsel onbehandeld blijft en naar de longen reist, kan het een longembolie of andere ernstige problemen veroorzaken die tot de dood kunnen leiden. Kortademigheid, duizeligheid, flauwvallen of pijn op de borst moeten altijd als een noodgeval worden behandeld, omdat dit ook tekenen kunnen zijn dat het bloedstolsel zijn weg naar de longen of het hart heeft gevonden.

Lees ook :- Zalf voor aambeien

Symptomen van een bloedstolsel in het been

Afhankelijk van het deel van het lichaam waar ze zich vormen, veroorzaken bloedstolsels verschillende symptomen. Een bloedstolsel in een van de diepe aderen in het been kan een aantal specifieke symptomen veroorzaken, waaronder:

 • Pijn

Pijn van een bloedstolsel kan worden verward met pijn na inspanning. Het verschil is dat de eerste meestal alleen het been aantast waar het bloedstolsel zich heeft gevormd. Meestal is de pijn het hevigst rond het gebied waar het bloedstolsel zich heeft gevormd.

 • Zwelling

Meestal, als de zwelling wordt veroorzaakt door een bloedstolsel, is deze plotseling en kan deze niet worden behandeld met huismiddeltjes, zoals koude of warme kompressen. Hoe langer het stolsel “ongestoord” blijft, hoe erger de zwelling wordt.

 • Warmte

De huid rond het bloedstolsel is meestal heet of zelfs heet om aan te raken. Vaak gaat dit symptoom gepaard met andere onaangename gewaarwordingen in het getroffen gebied, zoals tintelingen, jeuk en kloppen.

 • Roodheid

De huid boven het aangetaste gebied kan rood worden en de omliggende oppervlakkige aderen kunnen zichtbaarder worden.

Raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als de hierboven genoemde symptomen optreden.

Symptomen van PE die wijzen op een noodsituatie als gevolg van diepe veneuze trombose zijn de volgende:

 • verhoogde hartslag;
 • hoesten (soms met de aanwezigheid van bloed);
 • pijn op de borst;
 • ademhalingsmoeilijkheden;
 • overmatig zweten;
 • gevoel van lichtheid en duizeligheid.

Als de bovengenoemde symptomen optreden, moet u onmiddellijk een ambulance bellen.

Als u denkt dat u diepe veneuze trombose heeft ontwikkeld, aarzel dan niet om uw arts te raadplegen en hem over uw symptomen te vertellen. Met een snelle behandeling kan worden voorkomen dat de aandoening escaleert tot iets gevaarlijkers, zoals een longembolie.

Lees ook :- Wat is oedeem

Hoe een bloedstolsel te diagnosticeren?

Bij het vermoeden van een bloedstolsel dient altijd een arts te worden geraadpleegd voor een bloedonderzoek en eventueel beeldvormend onderzoek. Mogelijk moet u ook een zogenaamde hemostase-opwerking ondergaan.

Behandeling van een bloedstolsel in het been

 • Het doel van de behandeling is om te voorkomen dat het bloedstolsel verder groeit en uiteindelijk op te lossen. Behandeling verlicht de symptomen en voorkomt ernstige complicaties (zoals longembolie).
 • In het geval van trombose zijn in het algemeen compressie- en antistollingstherapie vereist.
 • Bij lichte trombose kan de behandeling zonder complicaties poliklinisch worden uitgevoerd.
 • Bij een vermoeden van een longembolie wordt u in ieder geval opgenomen in een ziekenhuis.

Voorbehandeling

 • In de acute fase worden anticoagulantia gebruikt. Heparine werkt snel en wordt de eerste dagen met een spuit toegediend.
 • Bloedverdunners in pilvorm (zoals vitamine K-antagonisten) worden vervolgens gedurende enkele maanden ingenomen om het bloedstolsel volledig op te lossen en nieuwe bloedstolsels te voorkomen.
 • Behandeling met andere antistollingsmiddelen (DOAC) in tabletvorm is in sommige gevallen ook mogelijk, bij sommige preparaten is in het begin geen therapie met heparine-injecties nodig.

Onderhoudstherapie

 • Acute behandeling wordt gevolgd door onderhoudstherapie met anticoagulantia gedurende 3-6 maanden.
 • Dit kan met vitamine K-antagonisten of DOAK.
 • Vitamine K-antagonisten (zoals fenprocoumon) remmen de functie van vitamine K, wat de bloedstolling bevordert.
 • Tijdens de therapie wordt de zogenaamde INR-waarde (voorheen: Quick-waarde) in het bloed bepaald; dit moet binnen een bepaalde bandbreedte zijn, zodat er enerzijds een voldoende bloedverdunnende werking is en anderzijds de kans op bloedingen niet te groot is. Het is daarom belangrijk om regelmatig de INR-waarde te bepalen om de medicatie correct te kunnen doseren.
 • De nieuwere geneesmiddelen zijn gegroepeerd onder de term nieuwe of directe orale anticoagulantia (NOAC of DOAC) en hebben een ander werkingsmechanisme. Er is hier geen bloedtest om de effectiviteit te meten.
 • In sommige gevallen (bijv. bij patiënten met nierfunctiestoornissen, maagzweren of met kunstmatige hartkleppen) mogen deze geneesmiddelen echter niet worden gebruikt omdat de mogelijke negatieve effecten dan opwegen tegen de voordelen. Bovendien mogen DOAC’s niet worden gecombineerd met bepaalde andere geneesmiddelen omdat er interacties kunnen optreden.
 • Vraag uw arts om advies over welke medicatie voor u het beste is.
 • Afhankelijk van het risico op hernieuwde trombose wordt de onderhoudstherapie na 3-6 maanden stopgezet of voortgezet.

Wat te doen bij preventie?

Omdat leefstijlfactoren soms bloedstolsels kunnen veroorzaken, kunt u het ontstaan van aandoeningen in sommige gevallen zelf voorkomen. In eerste instantie is het een kwestie van proberen te kiezen voor een gezonde levensstijl die de kans op overgewicht verkleint. Lichaamsbeweging is ook belangrijk, niet alleen om het lichaam in goede conditie te houden, maar ook omdat beweging en beweging de bloedcirculatie verbeteren.

Om de symptomen van bloedstolsels in het been te verlichten en te voorkomen, kunt u tijdens het reizen of bij een operatieve ingreep gebruik maken van steunkousen die op medisch voorschrift verkrijgbaar zijn in de apotheek en vergoed worden.

Hier leest u hoe u het risico op bloedstolsels kunt verminderen:

 • Actie;
 • beweeg uw voeten, tenen en benen als u lang zit of bedlegerig bent;
 • afvallen als u te zwaar bent;
 • stop met roken ;
 • gebruik compressiekousen als u lang zit, bijvoorbeeld tijdens een lange vlucht.

Als u bloedverdunners gebruikt, is er een verhoogd risico op bloedingen. Het bloed stolt inderdaad niet op dezelfde manier. Vertel uw zorgverleners bij letsel of bloedingen altijd dat u bloedverdunners gebruikt.

Hoe ontstaat een bloedstolsel in het been?

Bloedstolsels worden veroorzaakt door gestold bloed dat de bloedstroom in een bloedvat in het lichaam blokkeert of blokkeert. Het hart heeft dan meer moeite om het bloed door het lichaam te pompen en het bloed krijgt niet genoeg zuurstof.

Hoe breekt het lichaam bloedstolsels af?

Bloedstolsels kunnen worden opgelost door medicatie (trombolyse) of worden verwijderd door een operatie (trombectomie). Een operatie is echter alleen verantwoord als een grote dijbeen- of bekkenader is afgesloten, maar het is een succes – of helemaal niet

Wat kan bloedstolsels veroorzaken?

Deze omvatten: langzaam stromend bloed (bijv. door langdurig liggen na een botbreuk) een tijdelijk verhoogde neiging tot bloedstolling na een grote operatie (bijv. na een knievervanging)

Kan een bloedstolsel vanzelf oplossen?

In sommige gevallen kan het lichaam zichzelf helpen en de bestaande trombus volledig of gedeeltelijk oplossen. Dan zijn er vaak geen symptomen (ziekteverschijnselen), zodat de getroffen persoon de bloedstolsel – en daarmee de trombose – niet eens opmerkt.

Hoe kunt u bloedstolsels voorkomen?

Langdurige behandeling met anticoagulantia is mogelijk met een klasse geneesmiddelen die in tabletvorm worden ingenomen, orale anticoagulantia genoemd. Hun effect is gebaseerd op de remming van de vorming van vitamine K in de lever, die nodig is voor de bloedstolling.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*