Tag: Wat is het syndroom van Turner (TS)?

Syndroom van turner

Het syndroom van Turner is een genetische aandoening die meisjes en vrouwen

John John