Tag: Vocht in longen : Behandeling

Vocht in longen

Longoedeem, of acuut longoedeem, is een ophoping van water in de longen.

John John