Tips bij benauwdheid

Tips bij benauwdheid

Een normale, ongehinderde ademhaling is voor ons een vanzelfsprekendheid, zodat we er in ons dagelijks leven geen grote gedachten aan verspillen. En juist dit feit zorgt ervoor dat kortademigheid of kortademigheid (dyspnoe) door de getroffenen als een zeer ingrijpend symptoom wordt ervaren. Iets wat eigenlijk automatisch gebeurt, werkt ineens niet meer. Dit leidt onvermijdelijk tot …

Tips bij benauwdheid Lees verder »