Tag: Syndroom van horner : symptomen

Syndroom van horner

Horner-syndroom (syndroom van Horner of oculosympathische parese) is het gevolg van een

John John