Tag: Risicofactoren van Dunne vezel neuropathie

Dunne vezel neuropathie

Dunnevezelneuropathie (SFN) is een neurologische aandoening die voornamelijk de kleine, sensorische zenuwvezels

John John