Tag: Oorzaken van Syndroom van horner

Syndroom van horner

Horner-syndroom (syndroom van Horner of oculosympathische parese) is het gevolg van een

John John