Tag: Oorzaken van moeite met slikken

Moeite met slikken

In sommige gevallen heeft de patiënt moeite met slikken (dysfagie). Bij mensen

John John