Tag: Oorzaken: Hoe kan een overactieve schildklier ontstaan?

Te snel werkende schildklier

Wanneer de schildklier overactief is (hyperthyreoïdie), produceert het orgaan te veel van

John John