Tag: Definitie: wat is een Schouder uit de kom?

Schouder uit de kom

Schouderdislocatie is een beschadiging van het schoudergewricht. Het komt overeen met de

John John