Tag: Water in oor

Water in oor

Het gevoel van water in de oren is voor iedereen hetzelfde, zowel

John John