Tag: Oorzaken van diarree met bloed

Diarree met bloed

Invoering De term "dysenterie" verwijst in een klinische setting naar een aandoening

John John