Tag: Definitie: wat is ferritine?

Ferritine te laag

Ferritine is een eiwit dat ijzer opslaat en daardoor de opname door

John John