Tag: Bloed uit oor : definitie

Bloed uit oor

Bloed uit oor : Invoering Het lekken van bloed uit het oor,

John John